31 ต.ค.54 - บทเรียนจากน้ำท่วม, อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม (ตอบปัญหา น้ำท่วม, อีด, กุรบาน)

Date: 
Monday, 31 October, 2011
1- บ้านเราน้ำยังไม่ท่วม จึงไปช่วยคนที่น้ำท่วม จะละหมาดย่อรวมได้หรือไม่
2- การทำกุรบาน ถ้ามีคนมาบอกให้เราเป็นตัวแทนในการทำกุรบานให้เขาได้หรือไม่
6- ในภาวะน้ำท่วม เรากักตุนน้ำไว้เพื่อดื่ม จะทำตะยัมมุมแทนอาบน้ำละหมาดได้หรือไม่? ใช่น้ำท่วมอาบน้ำละหมาดได้หรือไม่?
7- เราละหมาดอยู่บนริมถนน น้ำขึ้นมาท่วมตรงที่เราจะสุญูด จะสุญุดอย่างไร บนผิวน้ำหรือกลั้นหายใจสุญุดในติดพื้น
8- กุนูตในการละหมาดอีดิ้ลอัฎฮา ทำได้หรือไม่
9- กุรบานที่นะซัรไว้ เราจะรับประทานได้หรือไม่
10- ถ้าเราเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วม ไปไหนไม่ได้จะละหมาดอีดกันเองที่บ้าน แล้วเปิดคุฏบะฮฺวันอีดเก่าๆ ฟัง ได้หรือไม่
11- ผลบุญของการทำกุรบานแท่าใด
12- ลูกติดสามี(หรือภรรยา) กับลูกเราเป็นมะหฺรอมกันหรือไม่
13- การละหมาดชดใช้สำหรับผู้ที่เคยทิ้งละหมาดไป ทำได้หรือไม่ ต้องกล่าวกะลีเมาะฮฺใหม่หรือไม่
14- คุณตากับหลานเป็นมะหฺรอมกันหรือไม่
15- การเข้าแถวละหมาดญะมาอะฮฺ ในหะดีษที่อัลลอฮฺบอกว่าพระองค์จะไม่ทรงมองแถวละหมาดที่ไม่ตรง
16- ซะกาตพาหนะเป็นอย่างไร
17- เราจะป้องกันการโอ้อวด(ริยาอฺ)ได้อย่างไร
18- สามีใหม่ของยาย เป็นมะหฺรอมของหลานหรือไม่//