ละหมาดตะรอวีหฺและกุนูต (23 รอมฎอน 1437)

หัวข้อเรื่อง: 
อัลอันอาม 6:36 - อัตเตาบะฮฺ 9:93
สถานที่: 
มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
23 รอมฎอน 1437
วันที่บรรยาย: 
27.6.16
วันที่อัพ: 
Tue, 28/06/2016 - 15:30
วีดีโอ: 
-
รายละเอียด: 

ละหมาดตะรอวีหฺ ร็อกอะฮฺ 1 : ซูเราะฮฺ อัลอันอาม 6:36

ละหมาดตะรอวีหฺ ร็อกอะฮฺ 2 : อัลอะอฺรอฟ 7:1

ละหมาดตะรอวีหฺ ร็อกอะฮฺ 3 : อัลอะอฺรอฟ 7:85

ละหมาดตะรอวีหฺ ร็อกอะฮฺ 4 : อัลอะอฺรอฟ 7:158

ละหมาดตะรอวีหฺ ร็อกอะฮฺ 5-8 : อัลอันฟาล 8:41 - อัตเตาบะฮฺ 9:93

ละหมาดวิตรฺ

ดุอาอฺกุนูต

icon4: 
เรื่อง สถานที่ วันที่
กิตาบุลวุฎูอฺ 7 (บาบ 33) -  8.11.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 1 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1440
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 17 (อายะฮฺ 43-44) -  30.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 22 เศาะฟัร 1440
กิตาบุลวุฎูอฺ 6 (บาบ 28-32) -  25.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 17 เศาะฟัร 1440
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 16 (อายะฮฺ 39-42) -  23.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 15 เศาะฟัร 1440
กิตาบุลวุฎูอฺ 5 (บาบ 22-27) -  18.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 10 เศาะฟัร 1440
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 15 (อายะฮฺ 38) -  16.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 8 เศาะฟัร 1440
กิตาบุลวุฎูอฺ 4 (บาบ 15-21) -  11.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 3 เศาะฟัร 1440