ฮิจเราะฮฺ (มุฮัรรอม)

สถานที่: 
บ้านอนันต์หนับ ลาดพร้าว 80
วันที่บรรยาย: 
26.12.08
วันที่อัพ: 
Thu, 14/05/2009 - 21:34
ขนาดไฟล์: 
12.40 mb
ความยาว: 
104 นาที
วีดีโอ: 
-
รายละเอียด: 

  • การฉลองของมุสลิมและกาฟิร
  • บทเรียนจากการฮิจเราะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
  • การนับฮิจเราะฮฺศักราช
  • สังคมเมืองมะดีนะฮฺ
  • มุศอับ อิบนุอุมัยรฺ
  • การอะซานแบบต่างๆ (บิล้าล, อบูมะหฺซูเราะฮฺ)
icon4: 
เรื่อง สถานที่ วันที่
กิตาบุลวุฎูอฺ 7 (บาบ 33) -  8.11.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 1 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1440
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 17 (อายะฮฺ 43-44) -  30.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 22 เศาะฟัร 1440
กิตาบุลวุฎูอฺ 6 (บาบ 28-32) -  25.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 17 เศาะฟัร 1440
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 16 (อายะฮฺ 39-42) -  23.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 15 เศาะฟัร 1440
กิตาบุลวุฎูอฺ 5 (บาบ 22-27) -  18.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 10 เศาะฟัร 1440
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 15 (อายะฮฺ 38) -  16.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 8 เศาะฟัร 1440
กิตาบุลวุฎูอฺ 4 (บาบ 15-21) -  11.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 3 เศาะฟัร 1440