หะล้าล-หะรอม

หะดีษที่ 46 ทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมานั้นหะรอม (2)

หะดีษที่ 46  الحديث السادس والأربعون

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 225 (หะดีษที่ 45/1)

หัวข้อเรื่อง: 
สิ่งที่ไม่อนุญาตให้ค้าขาย, สิ่งที่นิยมค้าขายในยุคญาฮิลียะฮฺที่อิสลามห้ามค้าขาย, สำนวนอรับที่ใช้ในการถ่ายทอดหะดีษ (หัดดะษะนี/นา, กะตะบะอิลัยยะ,...); การหมักผลไม้ให้เป็นสุรา/น้ำส้มสายชู, อัลกอฮอล์ไม่นะญิส,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White channel
วันที่บรรยาย: 
6 ชะอฺบาน 1437
วันที่บรรยาย: 
12.5.16
ขนาดไฟล์: 
19.70 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 62 (อายะฮฺ 95)

หัวข้อเรื่อง: 
"ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงอย่าฆ่าสัตว์ล่าในขณะที่พวกเจ้ากำลังครองอิห์รอมอยู่ และผู้ใดในหมู่พวกเจ้าได้ฆ่ามันโดยเจตนาแล้วไซร้ การชดเชยก็คือ ชนิดเดียวกับที่ถูกฆ่า (จากปศุสัตว์)..."
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
5 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1436
วันที่บรรยาย: 
24.3.15
ขนาดไฟล์: 
20.90 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 61 (อายะฮฺ 94)

หัวข้อเรื่อง: 
"ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! แน่นอนอัลลอฮ์จะทรงทดสอบพวกเจ้าด้วยสิ่งหนึ่ง", บททดสอบในขณะครองเอียะหฺรอม,หญ้าฝรั่น,ทุกบททดสอบมีเพื่อให้เรานึกถึงวันกิยามะฮฺ,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
20 ญุมาดัลอูลา 1436
วันที่บรรยาย: 
10.3.15
ขนาดไฟล์: 
20.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 166 (หะดีษที่ 32/5)

หัวข้อเรื่อง: 
การก่อความเสียหายด้วยการให้นม (อัรเราะฎออฺ), การก่อความเสียหายในการค้าขาย,จริยธรรมอิสลามในการค้าขาย, บัยอุลอีนะฮฺ, บัยอุตตะวัรรุก
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
5 ญุมาดัลอูลา 1435
วันที่บรรยาย: 
6.3.14
ขนาดไฟล์: 
17.50 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 
Syndicate content