เยาวชนมุสลิม...ความหวังของประชาชาติอิสลาม

"แท้จริงแล้วการตื่นตัวของเยาวชนอิสลามได้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชาติอิสลามต้องตกเป็นเบี้ยล่างของมหาอำนาจอื่นนั้น เป็นผลจากสมัยการล่าอาณานิคมของบรรดาจักรวรรดินิยม จึงทำให้บรรดานักคิดนักวางแผนของอิสลามได้พยายามค้นหาสิ่งที่เปรียบเสมือนแนวทางหรือแบบอย่างในการปฏิบัติ...."

-- ดาวน์โหลดหนังสือ Hope-of-ummah.pdf --