ขนมหวาน (การเลือกอาหารหะล้าล)

1 reply [Last post]
najawa
Offline
Last seen: 8 years 33 weeks ago
Joined: 21.10.09

อยากทราบว่าเราสามารถซื้อ/รับประทานขนมหวาน ที่คนต่างศาสนาทำขายได้หรือเปล่า

เคยได้ยินมาว่า ถ้าทราบว่าไม่มีส่วนประกอบที่ผิดก็ทานได้ ถูกผิดยังไงช่วยตอบด้วย

ญะซากัลลลอฮ

 

AttachmentSize
rit025201-halal-food-selection.mp3696.18 KB

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
dp6admin
Offline
Last seen: 1 week 1 day ago
Joined: 15.2.09
คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ 21 ต.ค. 52