ค่าย

1660 เปลี่ยนแปลงตนเองแล้ว จะทำอย่างไรให้ยืนหยัดได้ตลอด

คำถาม: 
คนเราเมื่อเปลี่ยนแปลงตนเองแล้ว จะทำอย่างไรให้ยืนหยัดได้ตลอด บางคนกลับจากค่ายไฟแรง แต่พอนานไปไฟก็ดับ จะทำอย่างไรให้มีไฟทำงานอยู่ตลอด

คำตอบ

ภารกิจหลังค่าย

สถานที่: 
บางสะพาน
วันที่: 
17.4.11

ภารกิจหลังค่าย

สถานที่: 
บางสะพาน
วันที่บรรยาย: 
15.4.11
ขนาดไฟล์: 
13.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ค่ายนี้มีความหมายอะไรในชีวิต

สถานที่: 
โรงเรียนวิทยปัญญา หนองจอก
วันที่บรรยาย: 
26.4.10
ขนาดไฟล์: 
13.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก

หัวข้อเรื่อง: 
ซัยดฺ อิบนุษาบิต, อุมัร อิบนุลค็อฏฏ๊อบ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุมา
สถานที่: 
โรงเรียนวิทยปัญญา หนองจอก
วันที่บรรยาย: 
24.4.10
ขนาดไฟล์: 
18.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

เราจะเป็นผู้เรียกร้องสู่ทางนำ

สถานที่: 
โรงเรียนธรรมมิสสลาม ท่าอิฐ นนทบุรี
วันที่บรรยาย: 
18.4.10
ขนาดไฟล์: 
10.20 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

การเป็นแบบอย่าง

หัวข้อเรื่อง: 
การเป็นแบบอย่างมี 4 ประการคือ รากฐานและอุดมการณ์, การเพาะปลูก, การรดน้ำ, การดูแลประคับประคอง
สถานที่: 
ทรัพย์เจริญกรีนแลนด์
วันที่บรรยาย: 
4.4.10
ขนาดไฟล์: 
18.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ร็อบบานียะฮฺ - คุณสมบัติสู่การเป็นผู้นำ (49)

สถานที่: 
มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
วันที่บรรยาย: 
15.4.06
วีดีโอ: 
-
icon4: 
Syndicate content