ความจริงที่ยิ่งใหญ่

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณายิ่ง

“พวกเจ้าคิดว่า แท้จริงเราได้ให้พวกเจ้าบังเกิดมาโดยไร้ประโยชน์ และแท้จริงพวกเจ้าจะไม่กลับมาหาเรากระนั้นหรือ อัลลอฮฺผู้ทรงสูงส่ง ผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงสัจจะ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระเจ้าแห่งบัลลังก์อันทรงเกียรติ และผู้ใดวิงวอนขอพระเจ้าอื่นคู่เคียงกับอัลลอฮฺ โดยไม่มีหลักฐานพิสูจน์แก่เขาในการนี้แท้จริงการคิดบัญชีของเขาอยู่ที่พระเจ้าของเขา แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะไม่ประสบความสำเร็จ” (อัลกุรอาน 23 :115- 117)
 

เนื้อหา : ผู้อ่อนแอเป็นพระเจ้าได้อย่างไร!!???, เราได้ใช้มันสมองของเราอย่างเต็มที่หรือยัง!!??, พระเจ้าของเราคือใคร??, ผู้นำสารจากพระเจ้าที่แท้จริง, ศาสดาที่สัจจริง เสียงเรียกร้องที่จริงใจและบริสุทธิ์ พระเจ้าที่ทรงปรีชาญาณ, เหตุการณ์ที่เป็นความจริง--- ดาวน์โหลดหนังสือ ---

AttachmentSize
03_bigtruth.pdf369.84 KB
เรื่องที่เกี่ยวข้อง: