ไฟล์เสียง

เรื่อง .วันที่. สถานที่ .MB. อ่าน Post date วีดีโอ
อัลกุรอานสอนอะไร ? (นะศีหะฮฺ 12 รอมฎอน 1437)  16.6.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ...  3.8 mb  2,506 06/16 -
ละหมาดตะรอวีหฺ (12 รอมฎอน 1437)  16.6.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ... 2,022 06/16 -
ตะรอวีหฺคืนนี้ ทำเต็มที่หรือยัง ? (นะศีหะฮฺ 9 รอมฎอน 1437)  13.6.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ...  2.0 mb  2,742 06/16 -
ตรวจสอบอีมาน (นะศีหะฮฺ 7 รอมฎอน 1437)  11.6.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ...  3.2 mb  4,408 06/16 -
จงอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮฺ (นะศีหะฮฺ 5 รอมฎอน 1437)  9.6.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ...  1.7 mb  3,935 06/16 -
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 228 (หะดีษที่ 45/4)  2.6.16  มุศ็อลลา White Chann...  18.8 mb  1,977 06/16 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 31 (อายะฮฺ 57-58)  31.5.16  มุศ็อลลา White Chann...  21.0 mb  2,124 06/16 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 227 (หะดีษที่ 45/3)  26.5.16  มุศ็อลลา White Chann...  19.4 mb  3,680 05/16 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 30 (อายะฮฺ 55-56)  24.5.16  มุศ็อลลา White Chann...  15.0 mb  3,036 05/16 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 226 (หะดีษที่ 45/2)  19.5.16  มุศ็อลลา White Chann...  21.0 mb  2,870 05/16 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 29 (อายะฮฺ 54-55)  17.5.16  มุศ็อลลา White Chann...  19.3 mb  3,431 05/16 มี
อะฮฺลุลกิบละฮฺ  14.5.16  มัสยิดดารุ้ลมุตตะกีน...  26.0 mb  3,866 05/16 -
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 225 (หะดีษที่ 45/1)  12.5.16  มุศ็อลลา White chann...  19.7 mb  2,316 05/16 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 28 (อายะฮฺ 51-53)  10.5.16  มุศ็อลลา White Chann...  19.5 mb  2,332 05/16 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 27 (อายะฮฺ 49-50)  3.5.16  มุศ็อลลา White Chann...  14.9 mb  2,682 05/16 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 26 (อายะฮฺ 48)  26.4.16  มุศ็อลลา White Chann...  22.1 mb  2,055 04/16 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 25 (อายะฮฺ 48-49)  29.3.16  มุศ็อลลา White Chann...  19.0 mb  4,301 04/16 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 224 (หะดีษที่ 42/5)  24.3.16  มุศ็อลลา White Chann...  19.6 mb  1,412 03/16 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 24 (อายะฮฺ 46-47)  22.3.16  มุศ็อลลา White Chann...  15.0 mb  2,007 03/16 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 223 (หะดีษที่ 42/4)  17.3.16  มุศ็อลลา White Chann...  20.7 mb  3,197 03/16 มี