ไฟล์เสียง

เรื่อง .วันที่. สถานที่ .MB. อ่าน Post date วีดีโอ
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 38 (กิตาบุลอิลมฺ 20,บาบ 45-47)  9.8.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  65.0 mb  1,854 08/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 6 (อายะฮฺ 20-22)  6.8.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  74.0 mb  1,842 08/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 37 (กิตาบุลอิลมฺ 19,บาบ 43-44)  2.8.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  86.0 mb  1,723 08/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 5 (อายะฮฺ 19)  31.7.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  60.0 mb  1,927 08/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 36 (กิตาบุลอิลมฺ 18,บาบ 40-42)  26.7.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  78.0 mb  1,814 07/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 4 (อายะฮฺ 16-18)  24.7.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  62.0 mb  2,536 07/18 มี
เส้นทางที่อัลลอฮฺรัก  21.7.18  White Space 1,795 08/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 35 (กิตาบุลอิลมฺ 17,บาบ 39)  19.7.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  60.0 mb  2,615 07/18 -
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 3 (อายะฮฺ 12-15)  17.7.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  54.8 mb  2,834 07/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 34 (กิตาบุลอิลมฺ 16,บาบ 37-39)  12.7.18  มุศ็อลลา White Space  62.0 mb  2,588 07/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 2 (อายะฮฺ 8-12)  10.7.18  มุศ็อลลา White Space  56.0 mb  2,503 07/18 -
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 33 (กิตาบุลอิลมฺ 15,บาบ 36-37)  5.7.18  มุศ็อลลา White Space  85.0 mb  2,777 07/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 1 (อายะฮฺ 1-7)  3.7.18  มุศ็อลลา White Space  71.0 mb  3,005 07/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 32 (กิตาบุลอิลมฺ 14,บาบ 34-35)  26.4.18  มุศ็อลลา White Space  61.0 mb  3,723 04/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 31 (กิตาบุลอิลมฺ 13,บาบ 29, 32-33)  12.4.18  มุศ็อลลา White Space  52.0 mb  2,907 04/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 30 (กิตาบุลอิลมฺ 12,บาบ 30-31)  5.4.18  มุศ็อลลา White Space  60.6 mb  3,561 04/18 มี
คุฏบะฮฺ : สายเชือกแห่งอิสลาม  30.3.18  มุศ็อลลา White Space  43.0 mb  3,696 04/18 -
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 29 (กิตาบุลอิลมฺ 11,บาบ 27-28)  29.3.18  มุศ็อลลา White Space  101.0 mb  3,208 04/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 28 (กิตาบุลอิลมฺ 10,บาบ 25-26)  22.3.18  มุศ็อลลา White Space  67.0 mb  3,649 03/18 มี
จงเป็นร็อบบานียีน  17.3.18  White Space  52.0 mb  3,350 03/18 -