ไฟล์เสียง

เรื่อง .วันที่. สถานที่ .MB.sort icon อ่าน Post date วีดีโอ
ดุอาอฺกุนูต (22 รอมฎอน 1437)  27.6.16  มุศ็อลลา White Chann...  4.0 mb  2,697 06/16 มี
خطبة الجمعة 2  22.5.09  مصلى شهرزاد في نانا  4.1 mb  9,887 05/09 -
คุฏบะฮฺวันอีดิ้ลฟิฏรฺ 1426  3.11.05  มุศ็อลลาอัลอีดัยนฺ อ...  4.1 mb  4,650 08/09
เอกภาพของประชาชาติอิสลาม (นะศีหะฮฺ 25 รอมฎอน 1437)  30.6.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ...  4.1 mb  2,374 06/16 มี
خطبة الجمعة  10.7.09  مصلى شهرزاد ، نانا  4.2 mb  10,881 07/09 -
หะล้าล-หะรอม (ตะกาฟุล-คุฏบะฮฺ)  20.6.08  มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮ...  4.2 mb  4,608 10/09 -
ประวัติเศาะฮาบะฮฺ 1 (ความสำคัญของการศึกษาประวัติเศาะฮาบะฮฺ)  1.6.07  มัสญิดดารุนนะอีม ทับ...  4.2 mb  7,584 10/09 -
การติดต่อเครือญาติ  6.4.07  มัสญิดบ้านอ่าวปอ ภูเ...  4.2 mb  9,246 12/09
คุฏบะตุนนิกาหฺ (ชากิร-กมลา)  10.12.11  มัสญิดอัลอะละวียฺ บ้...  4.2 mb  4,684 01/12 มี
คุฏบะฮฺญุมุอะฮฺ - หนทางขาวสะอาดที่จะนำมนุษย์ไปสู่สัจธรรม  15.5.09  มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮ...  4.3 mb  3,554 05/09
خطبة الجمعة  17.7.09  مصلى شهرزاد في نانا  4.3 mb  4,252 07/09 -
เงิน สสส. ตอบอัลลอฮฺก่อนตอบสังคม (คุฏบะฮฺ)  4.7.08  มัสญิดบ้านตึกดิน ราช...  4.3 mb  3,207 07/09
การเปลี่ยนแปลงชีวิตในรอมฎอน (คุฏบะฮฺ)  21.9.07  มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮ...  4.3 mb  4,211 08/09
การดูแลครอบครัวด้วยอิสลาม(คุฏบะฮฺ)  6.6.08  มัสญิดบ้านตึกดิน ราช...  4.3 mb  8,384 10/09
ศาสนาหรืออารมณ์ ? (18 รอมฎอน 1436)  4.7.15  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ...  4.3 mb  4,500 07/15 -
خطبة الجمعة  26.6.09  مصلى شهرزاد، نانا  4.4 mb  11,543 07/09 -
خطبة الجمعة - 10 رجب 1430 هـ  3.7.09  مصلى شهرزاد في نانا  4.4 mb  4,376 07/09 -
ปฏิบัติอิบาดะฮฺด้วยหัวใจในเดือนรอมฎอน (คุฏบะฮฺ)  3.8.12  มัสญิดบ้านตึกดิน ราช...  4.4 mb  6,330 08/12 มี
คุฏบะตุนนิกาหฺ (ฟุอ๊าด)  19.12.08  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ...  4.5 mb  3,327 05/09
ระบอบการปกครองของอิสลาม  3.10.08  มัสญิดบ้านตึกดิน ราช...  4.5 mb  11,874 07/09