ไฟล์เสียง

เรื่อง .วันที่.sort icon สถานที่ .MB. อ่าน Post date วีดีโอ
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 6 (อายะฮฺที่ 21-25 บทบัญญัติแรกของรัฐอิสลาม(จงศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า)  16.6.04  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 3,185 07/16 -
อะไรคือ วะฮฺฮาบียฺ  26.6.04  ศูนย์ซุนนะฮฺพญาไท  15.0 mb  4,320 05/09 -
วิธีป้องกันชัยฎอน  13.7.04  องค์การโทรศัพท์  7.2 mb  4,944 05/09 -
โอ้ลูกเอ๋ย (ยาบุนัยยฺ)  18.7.04  บ้านตานีพันธ์ ริมคลอ...  11.1 mb  9,031 07/09 -
ริยาอฺ  24.7.04  ขมรมผู้สูงอายุมุสลิม...  6.8 mb  12,298 05/09 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 12 (อายะฮฺที่ 47-50 นบีมูซาและบนีอิสรออีล)  28.7.04  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 3,694 08/16 -
มหัศจรรย์อัลกุรอานในทางประวัติศาสตร์  1.8.04  บ้านทองทา บางกอกน้อย  10.3 mb  9,949 05/10 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 13 (อายะฮฺ 51-55)  4.8.04  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก...  13.7 mb  12,264 09/09 -
มุสลิมที่สมบูรณ์ (ลาดบัวขาว)  6.8.04  มัสญิดคอยริซซุนนะฮฺ...  11.1 mb  9,098 05/10 -
อิคลาศ  7.8.04  ชมรมผู้สูงอายุมุสลิม...  6.7 mb  3,611 05/09 -
มุสลิมสมบูรณ์ (ลาดกระบัง)  7.8.04  ชมรมมุสลิม KMITLB  10.0 mb  7,790 05/10 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 14 (อายะฮฺ 56-59)  11.8.04  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก...  13.0 mb  9,028 09/09 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 15 (อายะฮฺ 60-66)  18.8.04  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก...  7.3 mb  6,009 09/09 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 16 (อายะฮฺ 67-79)  25.8.04  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก...  11.8 mb  5,152 09/09 -
เลือกใครดี  28.8.04  บ้านตานีพันธ์ ริมคลอ...  9.5 mb  10,961 05/10 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 17 (อายะฮฺที่ 80-87)  1.9.04  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก...  11.0 mb  5,467 09/09 -
สงครามฮัรมะญิดโดน (Armageddon)  5.9.04  บ้านทองทา บางกอกน้อย  11.8 mb  14,557 05/09 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 18 (อายะฮฺที่ 88-97)  8.9.04  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก...  11.4 mb  4,782 09/09 -
ต้อนรับเดือนรอมฎอน (มสค.- สไลด์)  12.9.04  มุสลิมสงเคราะห์ บางก...  8.6 mb  5,729 07/09 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 19 (อายะฮฺที่ 98-103)  14.9.04  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก...  14.0 mb  9,379 10/09 -