السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือ ทรงสร้างคู่ครองให้แก่พวกเจ้าจากตัวของพวกเจ้า  เพื่อพวกเจ้าจะได้มีความสุขอยู่กับนาง และทรงให้มีความรักใคร่และความเมตตาระหว่างพวกเจ้า แท้จริงในการนี้ แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่หมู่ชนผู้ใคร่ครวญ


1593 "ชีอะฮฺสมัยท่านนบี" กับ "ชีอะฮฺอิมามิยะฮฺ (อิหม่าม 12)"...
1618 เชคมีคำแนะนำในเรื่องการบริหารเวลาช่วงปิดเทอมอย่างไร
1290 อาบน้ำนมาซโดยไม่ได้ล้างแขนและใบหู เพราะเข้าใจว่าเป็นซุนนะฮฺในการอาบน้ำนมาซ...
1631 สำหรับเยาวชนที่มีบุคคลในดวงใจเป็นดารา นักร้อง ฯลฯ เชคมีคำแนะนำอย่างไร พ่อแ...
หลังละหมาดวันศุกร์มีละหมาดซุนนะฮฺหรือไม่
1563 สามีจะแต่งงานคนที่สอง ต้องบอกหรือขออนุญาตภรรยาคนแรกหรือไม่
1698 เด็กเกิดใหม่ ต้องอะซานหรือไม่ ? ทำอะกีเกาะฮฺอย่างไร ?
น้ำหมักจากมะกรูดและทางเคมี สามารถนำมาซักเสื้อผ้าและล้างจานได้หรือไม่
1084 การตั้งเจตนาในการถือศีลอด
1809 คำถามเกี่ยวกับนัดวะตุลอุลามะฮฺ 1. ที่ว่าค่าใช้จ่าย 3000 อยู่ได้สบายรวมค่าพั...
 เวลาละหมาด (กรุงเทพและปริมณฑล)
 
(เวลาละหมาดคำนวณโดย Al-falak ตามสูตรของ islaminthailand.org)

ปฏิทินอิสลาม

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 251 (หะดีษที่ 43/5) -การรับมรดกของพี่น้อง, พ่อแม่เดียวกัน, พ่อเดียวกัน, แม่เดียวกัน, -3 23.3.17
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 54 (อายะฮฺ 103) -สายตาทั้งหลายย่อมไม่ถึงพระองค์ แต่พระองค์ทรงถึงสายตาเหล่านั้น, การมองเห็นอัลลอฮฺ ในทัศนะของอะฮฺลุซซุนนะฮฺฯ, มุอฺตะซีละฮฺ, -121 21.3.17
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 250 (หะดีษที่ 43/4) -การแบ่งมรดกให้ปู่-ย่า, การเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการและมารยาทในการเห็นต่างทางวิชาการ -399 9.3.17
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 53 (อายะฮฺ 101-102) -อัลบะดีอฺ(ผู้ทรงประดิษฐ์), หะดีษบิฏอเกาะฮฺ(บัตร), คุณค่าของ ลาอิลาหะอิลลัลลอฮฺ,ความศรัทธาในพระเจ้าของคริสต์, -522 7.3.17
หะดีษที่ 44 สตรีที่ห้ามนิกาหฺ, การเป็นมะหฺรอม, เครือญาติทางน้ำนม (2) -170
อัศศิร้อฏอัลมุสตะกีม 25 ม.ค.60 -243 25.2.17
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 249 (หะดีษที่ 43/3) -สิทธิในมรดก อัลฟุรูฎ อัลมุก็อดดะเราะ, อะศอบะฮฺ (ญาติใกล้ชิดที่สุด เป็นชายเท่านั้น), การรัีบมรดกของภรรยา(สามี), พ่อแม่, ลูก -440 2.3.17
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 52 (อายะฮฺ 99-101) -การตั้งภาคี, เอาสิ่งถูกสร้าง(มัคลู้ก)มาอยู่ระดับเดียวกับผู้สร้าง(คอลิก), อัลบะดีอฺ(ผู้ทรงประดิษฐ์, เนรมิต), พระบิดา-พระบุตร, มารยา... -318 28.2.17
1703 การขายตรง (เป็นตัวแทนจำหน่าย รับของมาขายต่อเป็นทอดๆ) ถูกหลักการอิสลามหรือไม่ ? -437 1.3.17
1702 มุสลิมขายของออนไลน์ได้หรือไม่ ? -267 26.2.17
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 248 (หะดีษที่ 43/2) -การแบ่งมรดกให้ลูก กรณีลูกเป็นชายและหญิง, ชายล้วน, หญิงล้วน, ผู้มีสิทธิได้ส่วนเหลือ, การรับมรดกของพ่อแม่มัยยิต -408 23.2.17
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 51 (อายะฮฺ 98-99) -หน้าที่ของมุสลิมต่อต่างศาสนิก, และพระองค์คือผู้ที่ทรงให้พวกเจ้าเกิดขึ้นจากชีวิตหนึ่ง โดยให้มีที่พัก และให้มีที่ฝาก แน่นอนเราได้แจ... -520 21.2.17