ไฟล์เสียง

เรื่อง .วันที่. สถานที่ .MB. อ่าน Post date วีดีโอ
กิตาบุลวุฎูอฺ 7 (บาบ 33)  8.11.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  60.0 mb  923 11/18 -
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 17 (อายะฮฺ 43-44)  30.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  61.5 mb  1,380 11/18 -
กิตาบุลวุฎูอฺ 6 (บาบ 28-32)  25.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  55.0 mb  1,214 10/18 -
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 16 (อายะฮฺ 39-42)  23.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  56.0 mb  1,205 10/18 -
กิตาบุลวุฎูอฺ 5 (บาบ 22-27)  18.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  56.0 mb  2,031 10/18 -
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 15 (อายะฮฺ 38)  16.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  63.2 mb  2,217 10/18 -
กิตาบุลวุฎูอฺ 4 (บาบ 15-21)  11.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  56.0 mb  1,083 10/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 14 (อายะฮฺ 36-37)  9.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  48.0 mb  2,426 10/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 13 (อายะฮฺ 34-35)  2.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  66.0 mb  2,132 10/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 39 (กิตาบุลอิลมฺ 21,บาบ 48-49)  27.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  55.0 mb  3,126 09/18 มี
กิตาบุลวุฎูอฺ 3 (บาบ 13-14)  27.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  54.0 mb  2,375 09/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 12 (อายะฮฺ 32-33)  25.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  75.0 mb  1,326 09/18 มี
กิตาบุลวุฎูอฺ 2 (บาบ 6-12)  20.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  67.0 mb  1,309 09/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 11 (อายะฮฺ 30-31)  18.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  59.0 mb  936 09/18 มี
กิตาบุลวุฎูอฺ(การอาบน้ำละหมาด) 1 (บาบ 1-5)  13.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  52.0 mb  1,096 09/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 10 (อายะฮฺ 28-29)  11.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  47.0 mb  1,183 09/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 40 (กิตาบุลอิลมฺ 22//,บาบ 50-53)  6.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  46.0 mb  1,901 09/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 9 (อายะฮฺ 26-27)  4.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  52.0 mb  1,518 09/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 8 (อายะฮฺ 24-25)  28.8.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  80.0 mb  2,014 08/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 7 (อายะฮฺ 23-25) ดุอาอฺครอบจักรวาล  14.8.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  63.0 mb  2,339 08/18 มี