หนังสือ อะมานะฮฺคืออะไร

Submitted by dp6admin on Sun, 04/10/2009 - 16:16

เนื้อหา :

อะมานะฮฺคืออะไร
“อะมานะฮฺ” และ “อีมาน”
1. อะมานะฮฺในหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า
2. อะมานะฮฺในหน้าที่ต่อศาสนทูตของพระองค์
3. อะมานะฮฺต่อศาสนา
4. อะมานะฮฺต่อตนเอง
5. อะมานะฮฺต่อสังคมโดยทั่วไป

طُرَّةُ الكِتَاب
الأَمِيْنُ يَحْمِلُ رَايَةَ الْحَقِّ شِعَارَاً لِحَيَاتِهِ
حَتَّى لَوِ اضْطُرَّ أَنْ يَخْطُوَ بِهِ فَوْقَ الغَمَامِ فَالفَارِسُ
لا بُدَّ أَنْ يُقَاتِلَ بِشَاجَاعَةٍ حَتَّى يَنْتَصِر

 ผู้ซื่อสัตย์ถือความจริง เป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิต
ถึงจะก้าวเหนือเมฆ อัศวินต้องกล้าสู้จนชนะ

Ma Hiyal Amanah

WCimage
หนังสือ อะมานะฮฺคืออะไร