ความประเสริฐฃองการทำซุนนะฮฺ 1-5

Submitted by dp6admin on Thu, 05/09/2019 - 16:36
หัวข้อเรื่อง
- ความประเสริฐของการทำซุนนะฮฺ
- ซุนนะฮฺ - ชอบให้กระทำ ไม่ชอบให้ทิ้ง
- หะดีษที่ 1-10 ความประเสริฐของซูเราะฮฺ, ซิกรุลลอฮฺ, การละหมาดซุนนะฮฺ
- หะดีษที่ 11-20 การละหมาดซุนนะฮฺ, ละหมาดกลางคืน, ดุฮา, ซิกรุลลอฮฺและดุอาอฺ, หน้าที่ต่อพี่น้องมุสลิม
- หะดีษที่ 21-30 การยกหนี้, ระงับความโกรธ, เยี่ยมผู้ป่วย, ซิกรุลลอฮฺ, ฆ่าจิ้งจก, บริจาค
หะดีษที่ 31-40 การซิกรุลลอฮฺ, ดุอาอฺ, กล่าวสลาม, ละหมาด, เศาะละวาต, การขออภัยโทษ
สถานที่
บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

คำว่า อัซซุนนะฮฺ ในหลักการศาสนาหมายถึง สิ่งที่ไม่วาญิบ ไม่มีความจำเป็น หรือสิ่งที่ถ้าไม่กระทำก็ไม่มีโทษ แต่มีผลบุญ หรือสิ่งที่ถ้าไม่กระทำก็ไม่มีข้อตำหนิใดๆ แต่มีข้อสรรเสริญสำหรับผู้กระทำ นั่นเป็นคำศัพท์เฉพาะ แต่ที่คนทั่วไปเข้าใจคลาดเคลื่อนคือเข้าใจว่า อัซซุนนะฮฺ หมาย ถึงสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำ ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะคำว่า อัซซุนนะฮฺ ในหลักการศาสนาโดยทั่วไป หมายถึงแนวทาง(ซุนนะฮฺ)ของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อันมีทั้งสิ่งที่เป็นวาญิบและมุสตะฮับ(ชอบให้กระทำ แต่ไม่มีโทษถ้าละทิ้ง)

      ในที่นี้จะกล่าวถึงความประเสริฐ ความจำเป็น หรือความสำคัญในการรักษาการปฏิบัติอัซซุนนะฮฺของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม หมายถึง ทำสิ่งที่เป็นความสมัครใจในเรื่อง  อิบาดะฮฺต่างๆ ซึ่งซุนนะฮฺชอบให้กระทำ คือสิ่งที่ไม่วาญิบต้องทำ ไม่มีโทษหากละทิ้ง เช่น ไม่ละหมาดซุนนะฮฺศุหฺริ ไม่ละหมาดซุนนะฮฺของมัฆร ิบ ถ้าไม่ละหมาดก็ไม่มีโทษ ไม่หะรอม แต่อุละมาอฺได้ชี้แจงว่าที่ไม่มีโทษนั้นหมายถึงกรณีที่ไม่ทำซุนนะฮฺบ้าง เช่น ไม่ละหมาดซุนนะฮฺของมัฆริบเฉพาะวันนี้ หรือไม่ค่อยรักษาซุนนะฮฺของมัฆริบ แต่การที่ตั้งใจว่าจะไม่ละหมาดซุนนะฮฺเลย ไม่ว่าจะเป็นซุนนะฮฺของเวลาใด เอาแต่ฟัรฎู การตั้งใจละทิ้งซุนนะฮฺเช่นนี้อุละมาอฺบอกว่ามีความผิด ที่ผิดไม่ใช่เพราะไม่ได้ละหมาดซุนนะฮฺ แต่ผิดเพราะตั้งใจละทิ้งซุนนะฮฺ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้บอกว่า “ใครที่ไม่ปรารถนาหรือตั้งใจไม่เอาใจใส่ซุนนะฮฺของฉัน ไม่ใช่พวกของฉัน”...อ่านต่อ...

WCimage
ความประเสริฐฃองการทำซุนนะฮฺ 1-5