ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ (4)

Submitted by dp6admin on Wed, 22/09/2010 - 10:10

 วีดีโอ (ไม่ครบ)

ไฟล์เสียง ครั้งที่ 1-50 (อายะฮฺ 1-93)  | ไฟล์เสียง 51-92 (อายะฮฺ 94-176)

เอกสารประกอบการบรรยาย (ตัฟซีรอิบนิกะษีร)

ศึกษาความหมายอัลกุรอานและอรรถาธิบายได้ที่

ไฟล์เสียง : ครั้งที่ 1 (อายะฮฺ 1) | 2 (อายะฮฺ 2-4) | 3 (อายะฮฺ 5-6)4 (อายะฮฺ 7-10)5 (อายะฮฺ 11)6 (อายะฮฺ 11-14) 7 (อายะฮฺ 15-18)8 (อายะฮฺ 19) 9 (อายะฮฺ 20-22) 10 (อายะฮฺ 22-23)

11 (อายะฮฺ 24) | 12 (อายะฮฺ 25) | 13 (อายะฮฺ 26-28) | 14 (อายะฮฺ 29-30) | 15 (อายะฮฺ 31) | 16 (อายะฮฺ 32) |  17 (อายะฮฺ 33) | 18 (อายะฮฺ 34) |  19 (อายะฮฺ 34) | 20 (อายะฮฺ 35)

|  |  |  |  |  |  |  |

มุสลิมะฮฺ (7), ครอบครัว/คู่ครอง (8), สังคมมุสลิม (60), อัลกุรอาน (65), หน้าที่มุสลิม (198), ตัฟซีร (66)