ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ (4)

Submitted by dp6admin on Wed, 22/09/2010 - 10:10

 วีดีโอ (ไม่ครบ)

เอกสารประกอบการบรรยาย (ตัฟซีรอิบนิกะษีร)

ศึกษาความหมายอัลกุรอานและอรรถาธิบายได้ที่

WCimage
ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ (4)