ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ (4)

Submitted by dp6admin on Wed, 22/09/2010 - 10:10

 วีดีโอ (ไม่ครบ)

ไฟล์เสียง : ครั้งที่ 69 (อายะฮฺ 128) | ครั้งที่ 70(อายะฮฺ 129-132) | ครั้งที่ 71 (อายะฮฺ 133-134) | ครั้งที่ 75 (อายะฮฺ 139) | ครั้งที่ 78 (อายะฮฺ 143) | ครั้งที่ 79 (อายะฮฺ 144) | ครั้งที่ 80 (อายะฮฺ 145-146) | ครั้งที่ 81 (อายะฮฺ 147) | ครั้งที่ 82 (อายะฮฺ 147) | ครั้งที่ 83 (อายะฮฺ 148) | ครั้งที่ 84 (อายะฮฺ 149) | ครั้งที่ 85 (อายะฮฺ 150-152) | ครั้งที่ 86 (อายะฮฺ 153-156) | ครั้งที่ 87 (อายะฮฺ 157) | ครั้งที่ 88 (อายะฮฺ 157-159) | ครั้งที่ 89 (อายะฮฺ 160-162) | ครั้งที่ 90 (อายะฮฺ 163-165) | ครั้งที่ 91 (อายะฮฺ 166-175) | ครั้งที่ 92 (อายะฮฺสุดท้าย 176)

ไฟล์เสียง ครั้งที่ 1-50 (อายะฮฺ 1-93)  | ไฟล์เสียง 51-92 (อายะฮฺ 94-176)

เอกสารประกอบการบรรยาย (ตัฟซีรอิบนิกะษีร)

ศึกษาความหมายอัลกุรอานและอรรถาธิบายได้ที่

WCimage
ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ (4)