ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ (4)

Submitted by dp6admin on Wed, 22/09/2010 - 10:10

 วีดีโอ (ไม่ครบ)

เอกสารประกอบการบรรยาย (ตัฟซีรอิบนิกะษีร)

ศึกษาความหมายอัลกุรอานและอรรถาธิบายได้ที่

มุสลิมะฮฺ (7), ครอบครัว/คู่ครอง (8), สังคมมุสลิม (60), อัลกุรอาน (65), หน้าที่มุสลิม (198), ตัฟซีร (66)