ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ (4)

Submitted by dp6admin on Wed, 22/09/2010 - 10:10

 วีดีโอ (ไม่ครบ)

ไฟล์เสียง ครั้งที่ 1-50 (อายะฮฺ 1-93)  | ไฟล์เสียง 51-92 (อายะฮฺ 94-176)

เอกสารประกอบการบรรยาย (ตัฟซีรอิบนิกะษีร)

ศึกษาความหมายอัลกุรอานและอรรถาธิบายได้ที่