คำนำ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

Submitted by dp6admin on Mon, 31/08/2009 - 23:35

??? ???? ?????? ??????

คำนำ

พิมพ์ครั้งที่ 2

????????? ???? ????? ???????????? ? ????????????? ????????????? ? ???? ????????? ???? ????? ????????????? ? ?????????? ??????????? ????? ???????? ????????????? ????????????? ?????????? ????????? ??????? ????? ?????????? ?????? ?????????? ??????????? ????? ?????? ????????

หนังสือการถือศีลอดตามบัญญัติอิสลามของอาจารย์อะหมัด สมะดี ร่อหิมะฮุลลอฮฺ เป็นตำราที่ได้รับการยอมรับจากสังคมมาโดยตลอด และทุกครั้งที่พิมพ์หนังสือเล่มนี้ ชมรมอัซซุนนะฮฺจะมีนโยบายเอื้ออำนวยให้พี่น้องมุสลิมได้รับหนังสือโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย แต่ก็ยังมีเสียงจากพี่น้องมุสลิมที่เรียกร้องให้วางจำหน่ายเพื่อให้หนังสือแพร่ไปยังทุกถิ่นที่อาจแจกไม่ทั่วถึงหรือไม่มีโอกาสได้รับหนังสือจากจุดที่ชมรมฯ ใช้กระจายหนังสือ ทางคณะบริหารชมรมอัซซุนนะฮฺจึงมอบให้ศูนย์หนังสืออิสลาม จัดพิมพ์หนังสือการถือศีลอดตามบัญญัติอิสลาม ปีฮิจเราะฮฺศักราช 1430 เพื่อเป็นความรู้ทางวิชาการสำหรับพี่น้องมุสลิมที่ต้องการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักกิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺ อันเป็นวัตถุประสงค์ในการทำงานของชมรมอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย มาโดยตลอด

ขอต่ออัลลอฮฺให้พระองค์ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ อาจารย์อะหมัด สมะดี ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ และให้ท่านได้ประสบความร่มเย็นและความสุขในกุบูรของท่าน อามีน
 

ชมรมอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย

ชะอฺบาน 1430  (สิงหาคม 2552)


ที่มา : หนังสือ การถือศีลอดตามบัญญัติอิสลาม, อาจารย์อะหมัด สมะดี ร่อหิมะฮุลลอฮฺ

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง