ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 68 (อายะฮฺ 111-112) | 28/5/67

Submitted by dp6admin on Fri, 31/05/2024 - 16:21
หัวข้อเรื่อง
- อินนาลิลลาฮฺฯ - เราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลออฺ และเราจะกลับไปยังพระองค์
- ชีวิต ทรัพย์สิน เวลา ไม่ใช่ของเรา ต้องใช้ในหนทางที่อัลลอฮฺพอพระทัย
- การเสียสละที่แท้จริง
วันที่บรรยาย
21 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1445
วันที่บรรยาย
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

- มาตรฐานในการทำความเข้าใจอัลกุรอาน - คือ การเข้าใจในยุคเศาะฮาบะฮฺและตาบิอีนที่ได้ศึกษาจากท่านนบี

9:111 แท้จริงอัลลอฮฺนั้นได้ทรงซื้อแล้วจากบรรดาผู้ศรัทธา ซึ่งชีวิตของพวกเขาและทรัพย์สมบัติของพวกเขา โดยพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์เป็นการตอบแทน 

- อินนาลิลลาฮฺฯ - เราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และเราจะกลับไปยังพระองค์
- ชีวิต ทรัพย์สิน เวลา ไม่ใช่ของเรา ต้องใช้ในหนทางที่อัลลอฮฺพอพระทัย
- การเสียสละที่แท้จริง, ต้องพร้อมที่จะเสียสละ

จิฮาด 2 แบบ
1- จิฮาดบิลฟิอลฺ
2- จิฮาดบิลกูวะฮฺ 

- เศาะฮาบะฮฺที่สัจจริงในการจิฮาด
- จริงใจกับอัลลอฮฺ อัลลอฮฺจะจริงจังกับท่าน
- หะดีษ ตั้งใจทำดี มีผลบุญ, ตั้งใจทำดีแล้วไม่ได้ทำ มีผลบุญ 1 คะแนน, ตั้งใจทำดีและทำจริง ได้ผลบุญ 70-100 เท่า

- การตอบแทนความดีสำหรับแต่ละคนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความตั้งใจ อิคลาศ

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ‎﴿١٧﴾
51:17 พวกเขาเคยหลับนอน แต่เพียงส่วนน้อยของกลางคืน 
51:17 พวกเขามิได้หลับนอน แม้เพียงส่วนน้อยของกลางคืน 

คนที่ละหมาดบางส่วนของกลางคืน แต่ได้ผลบุญทั้งคืน - ละหมาดอิชาอฺที่มัสจิดเป็นจะมาอะฮฺ ได้ผลบุญเท่าละหมาดครึ่งคืน ละหมาดศุบฮิที่มัสจิดเป็นจะมาอะฮฺ ได้ผลบุญเท่ากับละหมาดครึ่งคืน

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ‎﴿١١٢﴾

9:112 บรรดาผู้กลับเนื้อกลับตัว ผู้กระทำการอิบาดะฮฺ ผู้กล่าวคำสรรเสริญ ผู้เดินทางเพื่อต่อสู้หรือแสวงหาวิชาความรู้(ผู้ถือศีลอด) ผู้รุกูอฺ ผู้สุญูด ผู้กำชับให้ทำความดี  และผู้ห้ามปรามให้ละเว้นความชั่ว และบรรดาผู้รักษาขอบเขตของอัลลอฮฺ และจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาเถิด 

ทัศนะ 1 - อายะฮฺ  111 และ 112 เกี่ยวพันกัน คุณสมบัติของคนที่จะได้สวรรค์ นอกจากถวายชีวิตและทรัพย์สิน ในอายะฮฺ 111 แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติตามอายะฮฺ 112 ด้วย
ทัศนะ 2 - อุละมาอฺส่วนมากเห็นว่า 2 อายะฮฺนี้ไม่เกี่ยวพันกัน

10 บุคคล(คุณลักษณะ) ในอายะฮฺ 112

1- อัตตาอิบูน - ผู้ที่กลับเนื้อกลับตัว จากความชั่วสู่ความดี, ตาบะ - กลับ
- มาตุภูมิ(บ้านเกิด บ้านเดิม)ของมนุษย์ทุกคนคือ "ความดี"
- หะดีษอัลบิฏอเกาะฮฺ (นามบัตร) حديث البطاقة บันทึกโดยบุคอรีและมุสลิม
- กลับตัวจากความดีน้อยไปสู่ดีมากกว่า

2- อัลอาบิดูน - ผู้ทำอิบาดะฮฺ
- มาจากรากศัพท์ "อะบะดะ" - ทำให้ราบ, ทำให้ต่ำต้อย
- ต่ำตนต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
- ทำอิบาดะฮฺทุกชนิดแล้วรู้สึกต่ำต้อย ไม่รู้สึกสูงส่ง ทำแล้วให้คิดในใจว่า "ยังไม่พอๆ"

3- อัลฮามิดูน - ผู้กล่าวคำสรรเสริญ, ผู้รำลึกถึงอัลลอฮฺอย่างสม่ำเสมอ
- ด้วยลิ้นและการดำเนินชีวิตทั้งหมด
- การสรรเสริญของสรรพสิ่งต่างๆ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในรุปแบบที่มนุษย์ไม่เข้าใจ
- การสรรเสริญของมะลาอิกะฮฺ

4- อัซซาอิฮูน - ผู้เดินทางเพื่อต่อสู้ (มุจาฮิดีน) หรือแสวงหาวิชาความรู้, ผู้ถือศีลอด
- ทัศนะอุละมาอฺส่วนมาก ตั้งแต่ยุคเศาะฮาบะฮฺ ตาบิอีน และนักอธิบายหะดีษ เห็นว่าหมายถึง "ผู้ถือศีลอด" มีหะดีษชัดเจน
- สิยาฮะฮฺ - เกี่ยวอะไรกับการถือศีลอด
ปัจจุบันแปลว่า "ท่องเที่ยว"

5- อัรรอกิอูน  - ผู้รุกูอฺ  6- อัซซาจิดูน - ผู้สุจูด --> หมายถึง ผู้ละหมาด

7- อัลอามิรูนะ บิลมะอฺรูฟ - ผู้กำชับให้ทำความดี
8- วันนาฮูนะ อะนิลมุงกัร - ผู้ห้ามปรามให้ละเว้นความชั่ว

7-8 เป็นภารกิจที่ต้องทำร่วมกัน ในกุรอานจะกล่าวคู่กัน

-- วาวุษษะมานียะฮฺ --
- ลำดับ 1 ถึง 7 ไม่มี วะ (และ) เชื่อมแต่ละคำ แต่ลำดับที่ 8 มี "วะ" وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ
อุละมาอฺบางท่านมีทัศนะว่านี่คือ واو الثمانية (วาวุษษะมานียะฮฺ) อักษรวาวของลำดับที่ 8  ตัวอย่าง
- ซูเราะฮฺกะฮฟฺ 22, ซูเราะฮฺอัตตะหฺรีม 66-5, ซูเราะฮอัซซุมัร ประตูสวรรค์และนรก
อุละมาอฺท่านอื่นบอกว่า ไม่เสมอไป เช่น พระนามของอัลลอฮฺ ในซูเราะฮฺอลฮัชรฺ

9. ผู้รักษาขอบเขตของอัลลอฮฺ
- สังคมในยุคสุดท้าย อาคิริซซะมาน

10. มุอฺมินูน - ผู้ศรัทธา (มีอีมาน)
 

at-tawbah

 

 

 

WCimage
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 68 (อายะฮฺ 111-112) | 28/5/67