อัลญะมาอะฮฺ | 23/10/65

Submitted by dp6admin on Sat, 19/11/2022 - 21:23
หัวข้อเรื่อง
รวมตัวทำความดีที่อัลลอฮฺใช้ - บรรยายในค่ายเราคือเยาวชนแห่งสัจธรรม รุ่นที่ 14 (ค่ายฟิตยะตุลฮัก) - สมาคมพัฒนาเยาวชนมุสลิมไทย

ตอนที่ 1 เราเข้าใจคำว่าญะมาอะฮฺ โดยมีปัจจัยของคำก็คือเรื่องของบุคคลที่มาอยู่ด้วยกันหลายคนหมายถึงว่า ญะมาอะฮฺไม่ใช่คนเดียว คนเดียวไม่ใช่ญะมาอะฮ พอมาอยู่ด้วยกันก็จะเป็นญะมาอะฮฺ แต่เราไม่เคยนิยามว่า "ญะมาอะฮ" คือความถูกต้อง การอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง คนส่วนมากก็คงจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ แต่เรื่องนี้มีอยู่ในเนื้อหาของญะมาอะ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะมาพูดคุยและหาตัวพิสูจน์ในเรื่องนี้ไปพร้อมกัน

ญะมาอะฮฺ ไม่ใช่ปริมาณที่มากมายหรือหลากหลาย ไม่ใช่ความเป็นมวลชน แต่ญะมาอะฮฺที่ศาสนาต้องการก็คือ การที่เรามีปัจจัยและเหตุผลที่ทำให้เราอยู่ใกล้ชิดกับความถูกต้องมากที่สุด ซึ่งญะมาอะฮฺเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะทำให้เราห่างไกลจากความผิด การหลงทางหรือการที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในการกระทำความผิดหรือความชั่ว...

ตอนที่ 2 "พระหัตถ์ของอัลลอฮฺอยู่กับญะมาอะฮฺ", บัยอตุชชะญะเราะฮฺ - การทำสัตยาบันของท่านนบีกับบรรดาเศาะฮาบะฮฺ
สถานที่
มูลนิธิดารุสสลาม หนองจอก กรุงเทพมหานคร
วันที่บรรยาย
ความยาว
120.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

 

WCimage
อัลญะมาอะฮฺ | 23/10/65