10 อายะฮฺสุดท้ายของอาลิอิมรอน ตอนที่ 2 (อายะฮฺ 191-195)

10 อายะฮฺสุดท้ายของอาลิอิมรอน ตอนที่ 2 (อายะฮฺ 191-195)

Submitted by dp6admin on Sun, 31/07/2022 - 12:38
หัวข้อเรื่อง
ท่านนบีกล่าวว่า "ใครอ่าน 2 อายะฮฺสุดท้ายของบะเกาะเราะฮฺนั้นเพียงพอแล้วในคืนหนึ่ง" (อ่านก่อนนอน) และ 10 อายะฮฺนี้ ให้อ่านเมื่อตื่นนอน

3:190 แท้จริงในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และการที่กลางวันและกลางคืนตามหลังกันนั้น แน่นอนมีหลายสัญญาณสำหรับผู้มีปัญญา

3:191 คือบรรดาผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮฺ ทั้งในสภาพยืนและนั่ง และในสภาพที่นอนตะแคง และพวกเขาพินิจพิจารณากันในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน (โดยกล่าวว่า) โอ้พระเจ้าของพวกเข้าพระองค์ พระองค์มิได้ทรงสร้างสิ่งนี้มาโดยไร้สาระ มหาบริสุทธิ์พระองค์ท่าน โปรดทรงคุ้มครองพวกข้าพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถิด

3:192 โอ้พระเจ้าของพวกข้าพระองค์ แท้จริงผู้ใดที่พระองค์ทรงให้เข้าไฟนรก แน่นอนพระองค์ก็ยังความอัปยศแก่เขาแล้ว และสำหรับบรรดาผู้อธรรมนั้น ย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือใด ๆ

- ความอัปยศที่สุดคือการเข้านรก - ทุกสิ่งในโลกนี้ที่สังคมมองว่าเป็นความอัปยศเช่น ความยกจน โง่เขลา ถ้าไม่นำไปสู่นรก ย่อมไม่ใช่ความอัปยศ อะไรที่เป็นสิ่งสูงส่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการในโลกนี้ แต่มันนำไปสู่นรก นั่นคือสิ่งที่อัปยศ แม้สังคมจะมองว่าไม่ใช่สิ่งอัปยศก็ตาม

3:193 โอ้พระเจ้าของพวกข้าพระองค์! แท้จริงพวกข้าพระองค์ได้ยินผู้ประกาศเชิญชวนผู้หนึ่ง กำลังประกาศเชิญชวนให้มีการศรัทธาว่า ท่านทั้งหลายจงศรัทธาต่อพระเจ้าของพวกเจ้าเถิด และพวกข้าพระองค์ก็ศรัทธากัน 
โอ้พระเจ้าของพวกข้าพระองค์! โปรดทรงอภัยแก่พวกข้าพระองค์ด้วย ซึ่งบรรดาโทษของพวกข้าพระองค์และโปรดลบล้างให้พ้นจากพวกข้าพระองค์ ซึ่งบรรดาความผิดของพวกข้าพระองค์
(-- เนื้อหาคล้ายเคาะวาตีมบะเกาะเราะฮฺ)
และโปรดทรงให้พวกข้าพระองค์สิ้นชีวิตโดยร่วมอยู่กับบรรดาผู้ที่เป็นคนดีด้วยเถิด

"และโปรดทรงให้พวกข้าพระองค์สิ้นชีวิตโดยร่วมอยู่กับบรรดาผู้ที่เป็น คนดี(อัลอับรอร)ด้วยเถิด"
- "อัลอับรอร" คือใคร ?
- ขอดุอาอฺให้ตายร่วมกับคนดี ตายในสภาพที่ดีเช่น ขณะละหมาด ถือศีลอด ทำอิบาดะฮฺ ฯลฯ
- การตายอยู่กับคนดีมันสรุปอุดมการณ์ในชีวิต แสดงว่าเวลาส่วนมากในชีวิตอยู่กับคนดี ทำความดีร่วมกัน
- วาระสุดท้ายของ ชัยคลุมอิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺ ร่อหิมะฮุลลอฮฺ

3:194 โอ้พระผู้เป็นเจ้าของพวกข้าพระองค์! และได้โปรดประทานแก่พวกข้าพระองค์สิ่งที่พระองค์ได้สัญญาไว้แก่พวกข้าพระองค์ โดยผ่านบรรดาร่อซูลของพระองค์ และโปรดอย่าได้ทรงยังความอัปยศแก่พวกข้าพระองค์ในวันปรโลกเลย แท้จริงพระองค์นั้นไม่ทรงผิดสัญญา

3:195 แล้วพระเจ้าของพวกเขาก็ตอบรับพวกเขาว่า "แท้จริงข้าจะไม่ให้สูญเสียซึ่งงานของผู้ทำงานคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม โดยที่บางส่วนของพวกเจ้านั้น มาจากอีกบางส่วนบรรดาผู้ที่อพยพและที่ถูกขับไล่ให้ออกจากหมู่บ้านของพวกเขา และได้รับความเดือดร้อนในทางของข้า และได้ต่อสู้และถูกฆ่าตายนั้น แน่นอนข้าจะลบล้างให้พ้นจากพวกเขา ซึ่งบรรดาความผิดของพวกเขา และแน่นอนข้าจะให้พวกเขาเข้าบรรดาสวนสวรรค์ซึ่งมีบรรดาแม่น้ำไหลอยู่เบื้องล่างของสวนสวรรค์เหล่านั้น ทั้งนี้เป็นรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺ  และอัลลอฮฺนั้น ณ พระองค์มีการตอบแทนอันดีงาม"

- ผู้ที่เดือดร้อนลำบากในหนทางอัลลอฮฺ พระองค์สัญญาว่าจะตอบแทนให้อย่างแน่นอน
 

 

 

 

ความยาว(นาที)
30 นาที
สถานที่
มัสญิดบ้านตึกดิน
วันที่