ความสุขของการอิบาดะฮฺ และการเตรียมตัวสู่เดือนเราะมะฎอน