การวะฟาตของท่านนบี ﷺ

การวะฟาตของท่านนบี ﷺ

Submitted by dp6admin on Mon, 11/03/2019 - 11:40
หัวข้อเรื่อง
วะฟาต - การเสียชีวิต

ความยาว(นาที)
43 นาที
สถานที่
มัสยิดอัลฟะลาฮฺ ปตท.ปาลัส ปัตตานี
วันที่