การวะฟาตของท่านนบี ﷺ

การวะฟาตของท่านนบี ﷺ

Submitted by dp6admin on Mon, 11/03/2019 - 11:40
หัวข้อเรื่อง
วะฟาต - การเสียชีวิต
เหตุการณ์ช่วงก่อนท่านนบีจากไป 5 วัน
ความเสียใจของเศาฮาบะฮฺและความสูญเสียของประชาชาติอิสลาม
ท่านนบีป่วยเกือบ 2 สัปดาห์
2 เรื่องที่ท่านนบีสั่งเสียไว้ คือ ละหมาด และผู้อยู่ในการปกครองดูแล (ครอบครัว,สตรี)

 

ความยาว(นาที)
43 นาที
สถานที่
มัสยิดอัลฟะลาฮฺ ปตท.ปาลัส ปัตตานี
วันที่