8. วัยรุ่นกับสื่อและเทคโนโลยี

Submitted by dp6admin on Fri, 07/12/2018 - 21:46

 الفتيان والفتيات مع ثورة الإعلام والتقنية 

8. วัยรุ่นกับสื่อและเทคโนโลยี
 
 
การสื่อสารในยุคปัจจุบันได้รับการพัฒนาอย่างมาก จนกระทั่งไม่มีใครสามารถตามผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีได้ทัน เพราะมันมีความก้าวหน้าทุกวันทีเดียว คนส่วนมากพูดว่าการสื่อสารเป็นดาบสองคม เนื่องจากมันมีทั้งคุณและโทษ แต่ที่จริงประโยชน์และความเสียหายนั้นอยู่ที่คนใช้ ไม่ได้อยู่ที่การสื่อสาร อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ คนที่ใช้มันต่างหากที่จะทำให้เครื่องมือนี้มีคุณประโยชน์ต่อชีวิตหรือเป็นความหายนะต่อสังคม
 
โทรศัพท์มือถือช่วยประหยัดเวลาและเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมต่างๆอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดียิ่งสำหรับการทำธุรกิจหรือใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น แต่หากเป็นการสื่อสารเพื่อความชั่ว อาทิเช่น วัยรุ่นหนุ่มสาวที่ใช้พูดคุยกันโดยไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์และไม่คำนึงถึงข้อผิดข้อห้ามในอิสลาม ย่อมส่งผลอันเลวร้ายต่อครอบครัวและสังคม กี่มากน้อยที่ครอบครัวหลายครอบครัว ชีวิตหลายชีวิต ต้องประสบภัยและความวิบัติแห่งอุบายของผู้ไม่มีความรับผิดชอบ โดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือในการทำร้ายผู้อื่น คุณเคยคิดมั้ยว่า ถ้าคุณใช้ชีวิตโดยปราศจากมือถือคุณจะอยู่ได้มั้ย คุณจะมีความสุขมั้ย เรานี่แหละเป็นผู้สร้างระบบชีวิต และเป็นผู้กำหนดสิ่งจำเป็นในชีวิตของเรา 
 
โทรทัศน์ก็เช่นเดียวกัน มันกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสนุกสนานในครอบครัวโดยไม่มีใครนึกว่าจะมีสิ่งอื่นที่มีบทบาทในครอบครัวแทนโทรทัศน์ จึงเกิดการเข้าใจว่าชีวิตของเราผูกพันกับการสื่อสารหลายประเภทแบบนี้ ทำให้เราคิดว่าชีวิตของเราจะล้มเหลวหากไม่มีระบบการสื่อสารดังกล่าว คุณเคยคิดมั้ยว่า ถ้าคุณใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องดูทีวี ถ้าต้องการเสาะหาข่าวสารก็ติดตามหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ข่าวทางอินเตอร์เน็ต คุณจะสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้หรือไม่ 
 
วัฒนธรรมตะวันตกได้นำเสนอรูปแบบแห่งชีวิตของพวกเขาให้ประชาคมโลกบริโภคและใช้ชีวิตเหมือนเขา จึงไม่มีอะไรที่เป็นกิจกรรมโดดเด่นในสังคมนอกจากต้องผ่านการประทับตราจากสื่อตะวันตก แม้กระทั่งความสนใจในประเด็นหนึ่งประเด็นใดก็ต้องรอข้อแนะนำจากสื่อตะวันตก ในสังคมไทยวัยรุ่นหนุ่มสาวนุ่งกางเกงเอวต่ำโดยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทางสื่อมวลชน แต่เมื่อเป็นข่าวทางสื่อของประเทศอเมริกาว่ากางเกงเอวต่ำนั้นจะถูกห้ามในรัฐหนึ่ง ก็กลายเป็นข่าวที่มีน้ำหนักพอที่จะกระตุ้นให้นักวิชาการ นักสังคม และสื่อ นำเสนอและวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้กันอย่างกว้างขวาง
 
การสื่อสารเปรียบเสมือนแว่นตาที่จะทำให้เรามองเห็นหรือเห็นได้ชัดขึ้น ตราบใดการสื่อสารที่เราใช้มีรูปแบบและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมอื่นที่มิใช่อิสลามนั้น การวิเคราะห์ปัญหาก็ต้องมุ่งไปตามภาพที่เราได้รับมาจากแว่นตาอันนั้น คุณว่ามั้ย เยาวชนหนุ่มสาวที่เข้าไปดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่ชีวิตของชาวตะวันตกในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความบันเทิง หรืออื่นๆ พอกลับมาอยู่ในสังคมของเขาก็ย่อมเกิดการเปรียบเทียบ และด้วยการที่เยาวชนด้อยประสบการณ์ อาจเกิดความเข้าใจว่าชีวิตของตนจะไม่สมบูรณ์และบรรลุความสำเร็จจนกว่าจะให้ระบอบชีวิตแบบชาวตะวันตกปรากฏในชีวิตของตน และนั่นคือความวิบัติที่เยาวชนหนุ่มสาวต้องประสบหากไม่มีพื้นฐานแห่งอีมาน หรือไม่มีความภูมิใจในศาสนาของตน
 
เราต้องการให้เยาวชนหนุ่มสาวของเรามิใช่เป็นเพียงผู้บริโภคเทคโนโลยีและการสื่อสารของผู้อื่นเท่านั้น แต่ต้องการให้พวกคุณเป็นผู้ผลิต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการสื่อสารและเทคโนโลยีต่างๆให้สอดคล้องกับชีวิตของมุสลิม อย่างน้อยที่สุดก็เป็นผู้บริโภคแบบคัดเลือกและรู้จักสรรหาสิ่งที่ดี เพื่อขจัดความชั่วที่ผ่านมาทางสื่อมิให้มีอิทธิพลหรือความสำคัญในชีวิตของตน
 
มีนักเขียนท่านหนึ่งเคยวิเคราะห์ว่า คนที่ใช้โทรศัพท์มือถือมักจะเป็นคนที่ไม่มีความสำคัญและได้ให้เหตุผลว่า คนที่มีความสำคัญนั้นจะไม่มีโอกาสหรือเวลาใช้มือถือ เช่น บรรดากษัตริย์ ผู้นำประเทศ ซึ่งจะมีคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือแทน เพราะพวกเขาเหล่านั้นจะมีภารกิจมากมาย วัยรุ่นมุสลิมของเราทำไมไม่คิดว่า อุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีไม่ใช่เครื่องหมายที่แสดงว่าผู้ใช้นั้นเป็นคนสำคัญ หากเป็นเครื่องหมายแห่งความฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย และเป็นลักษณะของผู้มีเวลามากและไม่รู้จะใช้ไปอย่างไร
ที่กล่าวมานี้ไม่ใช่เป็นการต่อต้านเทคโนโลยีและการสื่อสารแต่อย่างใด แต่เป็นการเรียกร้องให้เยาวชนหนุ่มสาวตั้งสติ มีวิจารณญาณและความสมดุลในการบริโภคเทคโนโลยี เพราะในชีวิตของเรามีหลายอย่างที่เทคโนโลยีช่วยอะไรไม่ได้ เราก็อย่างหลงตามภาพโฆษณาที่หลอกลวงให้กิเลสของเราจูงใจไปสู่ความวิบัติโดยไม่รู้ตัว แทนที่มนุษย์จะเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความสุขในชีวิต แต่เทคโนโลยีกลับเป็นผู้ใช้มนุษย์จนสร้างความลำบากใจให้แก่มนุษย์เสียเอง

ที่มา : หนังสือ สิ่งที่น่ารู้สำหรับวัยรุ่น, เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง