9. วัยรุ่นกับการเมือง

Submitted by dp6admin on Fri, 07/12/2018 - 21:42
الفتيان والفتيات والسياسة والحكم والإدارة 
9. วัยรุ่นกับการเมือง
 
การเมืองในสังคมของเราใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นหลัก ซึ่งในทัศนะของอิสลาม ระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นระบอบที่ขัดกับหลักการอิสลามในหลายด้าน อาทิเช่น ด้านความศรัทธา เพราะระบอบประชาธิปไตยให้สิทธิแก่ผู้แทนราษฎรเป็นผู้บัญญัติกฎหมาย ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น ดังที่อัลลอฮฺ   ตรัสไว้ว่า ซูเราะฮฺอัลอันอาม อายะฮฺที่ 57 ว่า
 
﴿ إِن الحُكْمُ إِلا لله ﴾
ความว่า “แท้จริงการชี้ขาดนั้นมิใช่สิทธิของใครอื่นนอกจากเป็นสิทธิของอัลลอฮฺเท่านั้น”
 
ส่วนด้านศีลธรรมและคุณธรรม ระบอบประชาธิปไตยให้ความสำคัญแก่เสียงส่วนมาก โดยไม่คำนึงว่าส่วนมากนั้นยึดในความถูกต้องหรือไม่ จึงส่งผลให้คนชั่วสามารถอ้างสิทธิของตนเพื่อทำความชั่ว ดังที่เราเห็นพวกรักร่วมเพศที่กำลังมีบทบาทและมีอิทธิพลทางด้านการเมืองและสังคมในประเทศตะวันตก ก็เพราะระบอบประชาธิปไตยนั้นหลับหูหลับตาต่อสิ่งที่ทำลายศีลธรรม ถ้าหากเป็นเสียงส่วนมาก
 
ระบอบประชาธิปไตยยังมีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสถาบันองค์กรต่างๆในสังคม เพราะเป็นระบอบที่ทำให้ผู้คนในสังคมยึดพรรคพวก หาเสียงโดยปราศจากผลงานและเหตุผล ถนัดในการประชุมนอกรอบ(ล็อบบี้) ดังกล่าวทั้งปวงเป็นอุปสรรคที่ทำให้เยาวชนหนุ่มสาวอึดอัดหนักใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองเพื่อบริหารสังคม
 
นั่นแหละครับคือสิ่งที่ท้าทายสำหรับพวกคุณ เพราะพวกคุณคือความหวังของสังคม พวกคุณ(โอ้บรรดาเยาวชนหนุ่มสาว)เป็นอนาคตของสังคมของเรา อย่ามองพฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่ผิดหลักการแล้วนำมาอ้างเป็นอุปสรรค พวกคุณมีหน้าที่ในการศึกษาปัญหาต่างๆและนำเสนอรูปแบบที่จะไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นหรือให้มีน้อยลง พวกคุณมีหน้าที่ที่จะนำเสนอรูปแบบแห่งการบริหารสังคมโดยปราศจากมลทินและความสกปรกของการเมือง อาทิเช่น คอรัปชั่น สินบน  และอื่นๆ
 
แม้ว่าสังคมจะดูถูกหนุ่มสาว แต่พวกคุณอย่าท้อแท้ และอย่ายึดติดกับความผิดที่ถูกสืบทอดมาในสังคมด้วยน้ำมือของผู้ใหญ่บางคน เพราะการยึดติดกับความผิดของผู้ใหญ่ย่อมเป็นความหายนะในวันปรโลก ดังที่อัลลอฮฺ    ตรัสไว้ในซูเราะฮฺอัลอะหฺซาบ อายะฮฺที่ 67 ว่า
 
﴿ وَقَالُوْا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّوْنَا السَّبِيْلا  ﴾
ความว่า “และพวกเขา(คือผู้ปฏิเสธที่เข้านรก, ดูอายะฮฺที่ 64-66) กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของเรา แท้จริงเราได้เชื่อฟังปฏิบัติตามบรรดาหัวหน้าของเราและบรรดาผู้ใหญ่ของเรา ดังนั้นพวกเขาได้ทำให้พวกเราหลงทาง”
 
โดยแน่นอน การยึดติดกับความผิดของผู้ใหญ่นั้นไม่เกี่ยวกับการเคารพผู้ใหญ่แต่อย่างใด การเคารพนับถือผู้ใหญ่ก็เพราะผู้เป็นใหญ่นั้นใหญ่ด้วยความถูกต้อง ไม่ใช่ใหญ่ด้วยอายุและความอาวุโส เพราะตามธรรมเนียมประเพณีเขาเรียกกันคนแก่ แต่ผู้ใหญ่คือผู้ที่ยึดมั่นกับความถูกต้องและต่อสู้เพื่อสัจธรรม
 
คุณอาจเข้าใจว่าผมสั่งให้คุณไม่เคารพผู้ใหญ่ เพราะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในสังคมของเรา ว่าเยาวชนหนุ่มสาวที่ไม่ยอมรับในความผิดของบรรพบุรุษจะถูกกล่าวหาว่าไม่เคารพผู้ใหญ่ จึงอยากให้กำลังใจกับคุณและตักเตือนว่า หากเป็นความถูกต้องคุณต้องเคารพผู้ใหญ่อย่างเต็มที่ แต่หากเป็นความผิดตามหลักการศาสนา คุณมีหน้าที่เชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าและปฏิบัติตามหลักการเท่านั้น บทบาทหรือการเคลื่อนไหวของคุณไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือการทำงานในสังคมทั่วไป ขอให้คุณยึดในประเด็นนี้และมีมาตรการอันเข้มงวด เพื่อให้เยาวชนหนุ่มสาวของเราเป็นความหวังของประชาชาติอิสลามอย่างแท้จริง
 

ที่มา : หนังสือ สิ่งที่น่ารู้สำหรับวัยรุ่น, เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง