กลุ่มต่างๆ ในอิสลาม

Submitted by dp6admin on Tue, 22/05/2012 - 13:45

เนื้อหา : อิสลามเป็นศาสนาแห่งมนุษยชาติ, แนวทางของอะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺและสะละฟุศศอและห์, กลุ่มต่างๆ ที่ไม่เหมือนกับกลุ่มที่อยู่ในแนวของซุนนะฮฺ, มัวะตะซิละฮฺ, อะชาอิเราะฮฺ, มาตูริดียะฮฺ, ชีอะฮฺ, กลุ่มซูฟี, กลุ่มก็อดยานี