ความประเสริฐของซูเราะฮฺอัลมุลกฺ(ตะบาร็อก)

Submitted by dp6admin on Tue, 03/11/2009 - 23:00
สถานที่
ชมรมผู้สูงอายุมุสลิมสันติชน ศิลปวัฒนา
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
8.20 mb
ความยาว
68.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

 

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงสรรพคุณของซูเราะฮฺอัลมุลกฺ ดังหะดีษเศาะฮียฺ ที่รายงานจากท่าน อบูฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา เล่าว่า แท้จริงมีซูเราะฮฺหนึ่งในคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ซูเราะฮฺนี้มีเพียง 30 อายะฮฺ ซูเราะฮฺนี้ได้ช่วยเหลือชายคนหนึ่งจนกระทั่งอัลลอฮฺได้ให้อภัยโทษแก่เขา นั้นคือ ซูเราะฮฺ “ตะบาเราะกัลละซียฺ บิยะดิฮิลมุลกุ”(หมายถึงซูเราะฮฺ อัลมุลกฺ) [บันทึกโดยอัตติรมิซียฺและอบูดาวูด]

หมาย ถึงซูเราะฮฺนี้ได้ชะฟาอะฮฺให้กับชายคนหนึ่ง ซูเราะฮฺนี้มีสถานะเสมือนเป็นทนายความ คอยปกป้อง โต้เถียง ช่วยเหลือผู้ศรัทธาในวันกิยามะฮฺ สถานะนั้นๆ มันเป็นสถานะของอัลกุรอานในวันกิยามะฮฺให้แก่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย กุรอานจะเป็นผู้ช่วยเหลือมุอฺมินในวันกิยามะฮฺ คืออัลกุรอานจะเป็นคนช่วยเหลือพวกเราในกุโบรฺมิให้ประสบกับความเดือดร้อน ความทรมาน เช่นเดียวกับการถือศีลอดก็จะช่วยเหลือพวกเราในกุโบร์ และวันกิยามะฮฺซูเราะฮฺที่จะมาช่วยเหลือเรานั้นมันจะต้องมีข้อผูกพันระหว่าง เรากับอัลกุรอาน ซูเราะฮฺนั้นๆ จะมีบทบาทช่วยเหลือเราในวันกิยามะฮฺ เพราะถ้าหากคนที่ไม่เคยอ่านซูเราะฮฺอัลมุลกฺเลยหรืออ่านน้อยหรืออ่านแล้วไม่ รู้เรื่อง ไม่เข้าใจความหมาย ไม่มีข้อผูกพันกับซูเราะฮฺนั้นเลย เรื่องอะไรที่ซูเราะฮฺนี่จะมาช่วยเหลือเรา

อีกสำนวนหนึ่ง ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า “ผู้ที่อ่าน ตะบาเราะกัลละซียฺ บิยะดิฮิลมุลกุ (หมายถึงซูเราะฮฺ อัลมุลกฺ) ทุกคืน อัลลอฮฺจะปกป้องเขามิให้ประสบกับอะซาบ (การลงโทษในกุโบรฺ)”

 

 

WCimage
ความประเสริฐของซูเราะฮฺอัลมุลกฺ(ตะบาร็อก)