เยาวชน : ปัญหา สาเหตุ และการแก้ไข

Submitted by dp6admin on Sun, 04/10/2009 - 10:21

 เนื้อหา : คุฏบะตุลฮายะฮฺ, วัยรุ่นมุสลิม, ความสำคัญของวัยรุ่น,  อันตรายของวัยหนุ่มสาว, คุณสมบัติของวัยรุ่นมุสลิม,  วัยรุ่นมุสลิมเป็นพลังแห่งประชาชาติอิสลามหรือไม่ ?, วัยรุ่นมุสลิมและสิ่งแวดล้อม, วัยรุ่นมุสลิมในสังคมไทยมีภารกิจอะไรบ้าง ?, คำถามสำหรับวัยรุ่นมุสลิม, โอ้มุสลิมะฮฺ ! จงระวัง, มุสลิมะฮฺคือความหวังของสังคม

-- ดาวน์โหลดหนังสือ  teenBK.pdf --