ตอบปัญหากิยามุลลัยลฺ

ตอบปัญหากิยามุลลัยลฺ admin Sat, 04/07/2015 - 13:27

1016 ละหมาดวิตริแล้ว จะละหมาดตะฮัจญุดหรือซุนนะฮฺอื่นๆได้หรือไม่

1016 ละหมาดวิตริแล้ว จะละหมาดตะฮัจญุดหรือซุนนะฮฺอื่นๆได้หรือไม่ dp6admin Sat, 11/04/2009 - 12:24

1033 จะละหมาดตะรอเวียะหฺและละหมาดวิตริอย่างไรและเท่าใด

1033 จะละหมาดตะรอเวียะหฺและละหมาดวิตริอย่างไรและเท่าใด dp6admin Sat, 11/04/2009 - 19:14

1088 แบบอย่างการขอดุอาอฺกุนูตของท่านนบี

1088 แบบอย่างการขอดุอาอฺกุนูตของท่านนบี dp6admin Sat, 18/04/2009 - 18:37

1533 ละหมาดตะรอวีหฺ อ่านซูเราะฮฺยาวโดยเปิดดูอัลกุรอานหรืออ่านซูเราะฮฺสั้นเท่าที่ได้ดีกว่า

1533 ละหมาดตะรอวีหฺ อ่านซูเราะฮฺยาวโดยเปิดดูอัลกุรอานหรืออ่านซูเราะฮฺสั้นเท่าที่ได้ดีกว่า dp6admin Tue, 02/08/2011 - 13:53

1687 ถ้าเราจำอัลกุรอานได้น้อย จะเรียงลำดับอย่างไรในการอ่านกุรอานขณะละหมาดตะรอวีหฺ

1687 ถ้าเราจำอัลกุรอานได้น้อย จะเรียงลำดับอย่างไรในการอ่านกุรอานขณะละหมาดตะรอวีหฺ admin Mon, 29/06/2015 - 02:25

1821 ดุอาอฺหลังละหมาดวิตรฺ "ซุบฮานัลมะลิกิลกุดดูส" อิมามอ่านดัง มะอฺมูมอ่านตาม มีซุนนะฮฺให้ปฏิบัติหรือไม่

1821 ดุอาอฺหลังละหมาดวิตรฺ "ซุบฮานัลมะลิกิลกุดดูส" อิมามอ่านดัง มะอฺมูมอ่านตาม มีซุนนะฮฺให้ปฏิบัติหรือไม่ dp6admin Tue, 20/07/2010 - 08:08

1839 คืนที่เท่าไหร่ที่น่าจะเป็นคืนลัยละตุลก็อดร

1839 คืนที่เท่าไหร่ที่น่าจะเป็นคืนลัยละตุลก็อดร dp6admin Fri, 30/07/2010 - 16:30
คำถาม
ในสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนคืนที่เท่าไหร่ที่น่าจะเป็นคืนลัยละตุลก็อดที่สุด? และการแสวงหาคืนนี้ของบรรพชนในอดีตและอุละมาอฺเป็นอย่างไร?

1890 ละหมาดดุฮา ตะฮัจจุด วิตร สำคัญอย่างไร

1890 ละหมาดดุฮา ตะฮัจจุด วิตร สำคัญอย่างไร dp6admin Sun, 12/03/2023 - 15:27

การละหมาดตะรอวีหฺ มุสลิมะฮฺถืออัลกุรอานดูตามอิมามได้หรือไม่ และขอดุอาอฺเป็นภาษาไทยได้หรือไม่

การละหมาดตะรอวีหฺ มุสลิมะฮฺถืออัลกุรอานดูตามอิมามได้หรือไม่ และขอดุอาอฺเป็นภาษาไทยได้หรือไม่ dp6admin Sat, 14/08/2010 - 17:53

กุนูตตลอดทั้งเดือนรอมฎอน ได้หรือไม่ ?

กุนูตตลอดทั้งเดือนรอมฎอน ได้หรือไม่ ? dp6admin Tue, 20/07/2010 - 08:07
คำถาม
เคยได้ยินว่าให้กุนูตตลอดทั้งเดือนโดยไม่จำเป็นต้องเริ่มกลางเดือน หรือตรงกับสิบคืนสุดท้าย ขัดกับหะดีษเศาะฮี้ฮฺหรือไม่ที่บอกว่ลัยละตุ้ลก็อดรฺไม่จำเป็นต้องอยู่ในช่วงสิบคืนสุดท้าย แต่อาจจะอยู่ได้ทั้งเดือน

ถ้าละหมาดตะรอวิหฺและวิตรแล้ว ตื่นนอนกลางดึกจะละหมาดอีกเป็นจำนวนคู่ร็อกอัตได้หรือไม่

ถ้าละหมาดตะรอวิหฺและวิตรแล้ว ตื่นนอนกลางดึกจะละหมาดอีกเป็นจำนวนคู่ร็อกอัตได้หรือไม่ dp6admin Fri, 06/08/2010 - 19:13

ถ้าอิมามอ่านซูเราะฮฺที่ไม่รู้จักให้มะอฺมูมยืนฟังเฉยๆ หรือให้ทำอะไร

ถ้าอิมามอ่านซูเราะฮฺที่ไม่รู้จักให้มะอฺมูมยืนฟังเฉยๆ หรือให้ทำอะไร dp6admin Tue, 20/07/2010 - 08:07

ทราบมาว่าละหมาดวิตรฺมี 2 แบบ คือหนึ่งและสองสลาม อยากทราบว่าวิธีไหนดีที่สุด

ทราบมาว่าละหมาดวิตรฺมี 2 แบบ คือหนึ่งและสองสลาม อยากทราบว่าวิธีไหนดีที่สุด dp6admin Tue, 20/07/2010 - 08:07

ระหว่างหยุดละหมาดตะรอวีหฺทุกสองร็อกอะฮฺ มีดุอาอฺเฉพาะหรือไม่

ระหว่างหยุดละหมาดตะรอวีหฺทุกสองร็อกอะฮฺ มีดุอาอฺเฉพาะหรือไม่ dp6admin Tue, 10/08/2010 - 18:28