1774 ต้องวางซุตเราะฮฺหรือไม่ ?

1774 ต้องวางซุตเราะฮฺหรือไม่ ? dp6admin Wed, 20/10/2021 - 14:33
คำถาม
ต้องวางซุตเราะฮฺขณะละหมาดหรือไม่ ?
"สิ่งที่ตัดการละหมาด คือ ผู้หญิง ลา สุนัขดำ" - หะดีษนี้ถูกยกเลิก(มันสูค)ในทัศนะที่ถูกต้อง, แม้จะเป็นหะดีษเศาะฮี้ฮและไม่ถูกยกเลิก ก็มิได้หมายความว่าสามสิ่งนี้ข้ามหน้าละหมาดแล้วจะละหมาดไม่เศาะหฺ หมายรวมว่าการละหมาดอาจจะพร่องไป