ความสำคัญของซุตเราะฮฺ (ที่กั้นหน้าละหมาด)

ความสำคัญของซุตเราะฮฺ (ที่กั้นหน้าละหมาด)

Submitted by dp6admin on Wed, 20/10/2021 - 14:28
หัวข้อเรื่อง
บิล้าลได้เอาไม้เท้า(อะนะซะฮฺ) ปักตรงที่นบีจะละหมาด (เป็นซุตเราะฮฺ)
#ซุตเราะฮฺ ต้องสูงแค่ไหน ? (อย่างต่ำ 2 คืบ)
#เสา กั้นระหว่างศ็อฟ ละหมาดใช้ได้หรือไม่ ? (ใช้ได้)
ซุตเราะฮฺของอิมาม คือซุตเราะฮฺของมะอฺมูมด้วย มะอฺมูมไม่ต้องตั้งซุตเราะฮฺแล้ว
ความยาว(นาที)
8 นาที