เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 27 (กิตาบุลอิลมฺ 9,บาบ 21-24)

Submitted by admin on Wed, 14/03/2018 - 21:55
หัวข้อเรื่อง
21- การยึดความรู้ และการแพร่ของความโง่เขลา,
หะดีษ 80-81 "หนึ่งในสัญญาณกิยามะฮฺ...
22- ความประเสริฐของความรู้
หะดีษที่ 82 ท่านนบีฝันว่าให้ความรู้แก่อุมัร
23- ฟัตวา ขณะที่นบียืนหรือขี่พาหนะหรือยืนที่อื่น
หะดีษ 83 ในฮัจญ์อำลา ท่านนบียืนให้ผู้คนมาถามปัญหา
24- การตอบฟัตวาโดยชี้ด้วยมือหรือศีรษะ
หะดีษ 84-85 อัลฮัรญฺคืออะไร
หะดีษ 86 ความวุ่นวาย(บททดสอบ)ที่จะเกิดขึ้น
สถานที่
มุศ็อลลา White Space
วันที่บรรยาย
21 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1439
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
70.00 mb
ความยาว
71.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

ภาษาอาหรับ : http://shamela.ws/browse.php/book-1681/page-175

بَابُ رَفْعِ العِلْمِ وَظُهُورِ الجَهْلِ
21- การยึดความรู้ และการแพร่ของความโง่เขลา

وقَالَ رَبِيعَةُ: «لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ العِلْمِ أَنْ يُضَيِّعَ نَفْسَهُ»
"ไม่สมควรยิ่ง สำหรับคนที่มีความรู้บางส่วน ที่จะทำให้ตัวเองสูญหาย" มีความรู้ แต่ไม่ก่อประโยชน์กับตนเอง

หะดีษ 80 "หนึ่งในสัญญาณกิยามะฮฺ คือ ความรู้ถูกยกไป, ความโง่เขลาจะแพร่อย่างมั่นคง, สุราจะถูกดื่ม, ซินาจะแพร่หลาย"
หะดีษ 81 "หนึ่งในสัญญาณกิยามะฮฺคือ ความรู้จะน้อยลง, ความโง่จะปรากฏ, ซินาจะปรากฏอย่างกว้างขวาง, สตรีจะมีจำนวนมากกวาบุรุษ"
บุรุษจะมีจำนวนน้อย จนกระทั่งสตรีห้าสิบคน จะมีผู้ปกครองหนึ่งคน"

" ความรู้จะน้อยลง" - ความรู้มีเยอะ แต่ความรู้ที่มีคุณภาพ ที่ช่วยเหลือสังคมได้ มีน้อย, ความรู้ไม่มีคุณภาพ

بَابُ فَضْلِ العِلْمِ
22- ความประเสริฐของความรู้

หะดีษที่ 82 ท่านนบีฝันว่าให้ความรู้แก่อุมัร

بَابُ الفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا
23- ฟัตวา ขณะที่นบียืนหรือขี่พาหนะหรือยืนที่อื่น

ฟุตยา - ฟัตวา - แปลว่า คำชี้ขาด, คำวินิจฉัย

หะดีษ 83 ในฮัจญ์อำลา ท่านนบียืนให้ผู้คนมาถามปัญหา

بَابُ مَنْ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّأْسِ
24- การตอบฟัตวาโดยชี้ด้วยมือหรือศีรษะ

หะดีษ 84-85 อัลฮัรญฺ 

"ความรู้จะถูกยึดไป ความโง่เขลาจะปรากฏพร้อมความวุ่นวาย และฮัรญุุจะปรากฏอย่างกว้างขวาง
ท่านนบีถูกถามว่า อัลฮัรญุคืออะไร ?
ท่านนบีทำมือ...
เศาะฮาบะฮฺกล่าวว่า ท่านนบีหมายถึงว่า การเข่นฆ่าอย่างกว้างขวาง

หะดีษ 86 ความวุ่นวาย(บททดสอบ)ที่จะเกิดขึ้น

 

WCimage
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 27