เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 17 (กิตาบุลอีมาน 13,บาบ 40-41)

Submitted by admin on Fri, 24/11/2017 - 23:29
หัวข้อเรื่อง
40- การมอบคุมสฺเป็นส่วนหนึ่งของอีมาน
หะดีษ 53 ทรัพย์เชลย
41- อะมั้ลขึ้นอยู่กับนิยะฮฺ และหวังผลบุญจากอัลลอฮฺ, และทุกคนจะได้เท่าที่ตนเองตั้งเจตนาไว้, เพิ่มเหนียต เพิ่มผลบุญ
หะดีษ 54 การงานขึ้นอยู่กับเจตนา
หะดีษ 55 เศาะดะเกาะฮฺเพื่อนะฟะเกาะฮฺ
หะดีษ 56 ใช้จ่ายเพื่ออัลลอฮฺ พระองค์จะตอบแทนให้
สถานที่
มุศ็อลลา White Space
วันที่บรรยาย
5 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1439
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
100.00 mb
ความยาว
60.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

ตัวบทภาษาอาหรับ : http://shamela.ws/browse.php/book-1681/page-114

بَابٌ: أَدَاءُ الخُمُسِ مِنَ الإِيمَانِ  40- การมอบคุมสฺเป็นส่วนหนึ่งของอีมาน
คุมสฺ - คือส่วนหนึ่งของทรัพย์เชลย ที่ต้องมอบให้ท่านนบี
- การแบ่งทรัพย์เชลย
ทรัพย์เชลยแบ่ง 5 ส่วน - 1 ส่วนของอัลลอฮฺและรอซูล, 4 ส่วนที่เหลือให้เครือญาติของผู้ศรัทธา ผู้ขัดสน คนหลงทาง คนยากจน (ท่านนบีได้รับ 1 ใน 5)
หะดีษ 53 ทรัพย์เชลย
อบูญัมเราะฮฺ "ฉันมักจะนั่งใกล้อิบนุอับบาส บนเตียงของเขา"
อิบนุอับบาสกล่าวว่า "อยู่กับฉันสิ(ค้างกับฉันสิ) ถ้ามีทรัพย์เชลยมา ฉันจะให้ส่วนของฉันแก่ท่าน"
อบูญัมเราะฮฺ "ฉันอยู่เขาสองเดือน"....
- 4 ประการที่ท่านนบีสั่งใช้
- การทำน้ำหมักของอาหรับ ภาชนะทำน้ำหมักคือ ฮันตัม, ดุบบาอฺ, นะกีร, มุซัฟฟัต

بَابٌ: مَا جَاءَ إِنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالحِسْبَةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
41- อะมั้ลขึ้นอยู่กับนิยะฮฺ และหวังผลบุญจากอัลลอฮฺ, และทุกคนจะได้เท่าที่ตนเองตั้งเจตนาไว้

17:84 จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด “ทุกคนจะกระทำตามรูปแบบของเขา ฉะนั้น พระเจ้าของพวกท่านทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่เขาได้รับแนวทางอย่างถูกต้อง” 
- บางคนนำเงินมาใช้จ่ายให้ครอบครัวโดยเหนียตเศาะดะเกาะฮฺ
- เศาะดะเกาะฮฺที่ประเสริฐที่สุดคือให้กับคนใกล้ตัว
- ไม่มีฮิจเราะฮฺ(ในยุคนั้น) หลังจากพิชิตมักกะฮฺ แต่มีการต่อสู้(ญิฮาด) และเจตนา(นียะฮฺ)

หะดีษ 54 การงานขึ้นอยู่กับเจตนา
ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า 
"อะมั้ล(การงาน)ทั้งหลายขึ้นอยู่กับเจตนา, สำหรับทุกคนได้ผลบุญตามที่เขาเจตนา, ผู้ใดอพยพเพื่ออัลลอฮฺและร่อซูล ผลบุญการอพยพของเขาก็จะได้ตามที่เขาเจตนาเพื่ออัลลอฮฺและร่อซูล, ผู้ใดอพยพเพื่อดุนยาที่ต้องการหรือเพื่อนิกาหฺ ผลบุญที่ได้มาก็คือที่เขาเจตนาไว้" -- (ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม หะดีษที่ 1)

หะดีษ 55 เศาะดะเกาะฮฺเพื่อนะฟะเกาะฮฺ
ท่านนบีกล่าวว่า "คนหนึ่งคนใดนำเงินมาใช้จ่ายกับครอบครัวโดยเจตนาดี ถือเป็นเศาะดะเกาะฮฺ"

หะดีษ 56 ใช้จ่ายเพื่ออัลลอฮฺ พระองค์จะตอบแทนให้ 
ท่านนบีกล่าวว่า "ท่านไม่มีเงินที่ใช้จ่ายโดยเจตนา(เพื่อ)พระพักตร์ของอัลลอฮฺขณะใช้จ่ายมัน เว้นแต่อัลลอฮฺจะตอบแทนท่าน"

 

WCimage
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 17 (กิตาบุลอีมาน 13,บาบ 40-41)