ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอิคลาศ (112)

Submitted by dp6admin on Wed, 24/02/2010 - 13:06
หัวข้อเรื่อง
- อัลอิคลาศ - ความบริสุทธิ์ เพราะกล่าวถึงหลักศรัทธาอันบริสุทธิ์ที่ทุกคนจะต้องมีต่อพระเจ้า
ท่านนบีกล่าวว่า "กุลฮุวัลลอฮุอะฮัด เท่ากับหนึ่งในสามของอัลกุรอาน"
- เนื้อหาโดยรวมในอัลกุรอาน, เนื้อหา 1 ใน 3 เป็นเรื่องคุณลักษณะของอัลลอฮฺ,
- คุณลักษณะของอัลลอฮฺ 2 ประเภท 1-เกี่ยวกับลักษณะของอัลลอฮฺ (อัลอะฮัด) 2-เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอัลลอฮฺกับมนุษย์ (อัศเศาะมัด)
- อัศเศาะมัด คือที่พึ่งที่ทุกสรรพสิ่งต้องการจากพระองค์ ไม่มีอะไรดำรงอยู่ได้ เว้นแต่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ
สถานที่
มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
2-3 รอมฎอน 1428
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
4.00 mb
ความยาว
35.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ﴿١﴾
1. จงกล่าวเถิด มุฮัมมัด พระองค์คืออัลลอฮฺผู้ทรงเอกะ (*1*)
 
(1)  โอ้มุฮัมมัด จงกล่าวแก่พวกมุชริกีนผู้เยาะเย้ยว่า พระเจ้าของฉันซึ่งฉันเคารพภักดีอยู่ ซึ่งฉันได้เรียกร้องพวกท่านเพื่อการเคารพภักดีต่อพระองค์นั้น พระองค์ทรงเป็นเอกะทรงเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีผู้ใดเป็นภาคีต่อพระองค์ ไม่เหมือนและไม่คล้ายคลึงกับพระองค์ ไม่ว่าในรูปร่างหรือคุณลักษณะของพระองค์ และไม่ว่าในการกระทำต่าง ๆ ของพระองค์ ดังนั้นพระองค์จึงทรงเป็นหนึ่งเดียวและทรงเอกะ มิใช่ดังเช่นพวกนะศอรอได้เชื่อมั่นกันว่าเป็น “ตรีเอกานุภาพ” คือความเชื่อถือว่า พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์เป็น 3 บุคคล ที่รวมเป็นหนึ่ง และมิใช่ดังเช่นพวกมุชริกีนเชื่อมั่นกันว่ามีพระเจ้าหลายพระองค์
 
اللَّـهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾
2. อัลลอฮฺนั้นทรงเป็นที่พึ่ง (*1*)
 
(1)  คืออัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงเป็นเป้าหมายในความต้องการตลอดไป ทุกสิ่งที่ถูกบังเกิดมาย่อมมีความต้องการต่อพระองค์ และทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลก และพระองค์ทรงพอเพียงจากสากลโลก
 
 لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾
3. พระองค์ไม่ประสูติ และไม่ทรงถูกประสูติ (*1*)
 
(1)  คือพระองค์ไม่ทรงตั้งพระบุตรขึ้นมา คำกล่าวอ้างของพวกยะฮูดที่ว่า “อุไซรเป็นบุตรของอัลลอฮฺ” และพวกนะศอรอที่กล่าวว่า “อัลมะเซียฮฺเป็นบุตรของอัลลอฮฺ” และพวกมุชริกีนอาหรับที่กล่าวว่า “มะลาอิกะฮฺเป็นบุตรีของอัลลอฮฺ” และพระองค์ไม่ทรงถูกประสูติ จากพระบิดาและพระมารดา เพราะทุกสิ่งที่ถูกคลอดออกมาย่อมเป็นของใหม่ แต่อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงเก่าแก่ดั้งเดิม ดังนั้นจึงไม่สมควรที่พระองค์ทรงถูกประสูติและไม่ทรงเป็นพระบิดา
 
وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾
4. และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ (*1*)
 
(1)  ไม่มีผู้ใดหรือสิ่งใดเสมอเหมือนหรือเทียบเท่ากับพระองค์ ไม่ว่าในรูปร่างหรือคุณลักษณะหรือการกระทำของพระองค์ อิบนฺกะซีรกล่าวว่า พระองค์ทรงกรรมสิทธิ์ และทรงสร้างทุกสิ่งอย่าง ดังนั้นจะมีผู้ใดหรือสิ่งใดที่พระองค์ทรงสร้างเสมอเหมือนหรือเทียบเท่ากับพระองค์ได้อย่างไร ?
 

- อัศเศาะมัด คือที่พึ่ง ที่ทุกสรรพสิ่งต้องการจากพระองค์ ไม่มีอะไรดำรงอยู่ได้ เว้นแต่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ
ถ้าอัลลอฮฺไม่ให้ริสกี ก็ตาย
ถ้าอัลลอฮฺไม่ให้ฮิดายะฮฺ ก็หลง
ถ้าอัลลอฮฺไม่ให้ทางนำ ก็ไม่ประสบความสำเร็จ
ถ้าอัลลอฮฺไม่ให้มีชีวิต ก็จะไม่มีชีวิต
ถ้าอัลลอฮฺไม่ช่วยให้หายป่วย เราก็จะป่วย
ถ้าอัลลอฮฺไม่ช่วยให้หายจากความยากจน เราก็จะยากจน
ถ้าอัลลอฮฺไม่ช่วยให้มีสุขภาพดี เราก็จะอ่อนแอ

#เชคริฎอ @ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอิคลาศ

 

WCimage
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอิคลาศ (112)