ทบทวนชีวิต

Submitted by dp6admin on Tue, 01/12/2009 - 11:37
หัวข้อเรื่อง
“พวกเจ้าจงทบทวนตัวเอง ก่อนที่จะถูกคิดบัญชี หรือก่อนที่ถูกทบทวน ให้เราทบทวนตัวเองก่อน ให้พิจารณาตัวเองก่อน ก่อนที่จะถูกพิจารณา และจงประดับประดาตนเอง สำหรับวันแห่งการเสนอตัวอันยิ่งใหญ่ ในวันนั้นพวกเจ้าจะนำมาอยู่ต่อหน้า (ถูกเสนอ) ต่ออัลลอฮฺ”
สถานที่
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
12 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1427
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
9.50 mb
ความยาว
76.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด