1653 คนชราสามคน ถือศีลอดไม่ได้ทั้งเดือน จะมาเลี้ยงอาหารรวมกันได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Tue, 17/07/2012 - 22:13
คำถาม
หากมีคนชราสามคน ถือศีลอดไม่ได้ทั้งเดือน ต้องเลี้ยงอาหารมิสกีนทั้งหมด 90 คนใช่มั้ย จะมาเลี้ยงรวมกันได้หรือไม่

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

 
วันที่ตอบ