1623 มีบางทัศนะบอกว่าการอ่านซูเราะตุลกะฮฟีทุกวันศุกร์เป็นฮะดิษฎออีฟ ?

Submitted by dp6admin on Wed, 11/04/2012 - 22:32

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين

 ความว่า “ใครที่อ่านซูเราะฮฺอัลกะหฟในวันศุกร์ จะมีแสงสว่าง(รัศมี)ปรากฏแก่เขาระหว่างสองศุกร์ (1) “เกิดแก่เขาตั้งแต่เท้าของเขาถึงท้องฟ้า (2)  และจะได้รับความอภัยโทษระหว่างสองญุมุอะฮฺ”

(1) แสวงสว่าง(รัศมี) เป็นอุปมา ถ้าเราอ่านซูเราะฮฺอัลกะฮฟฺอย่างเข้าใจความหมาย บทเรียนจากซูเราะฮฺนี้จะเป็นทางนำแก่เราซึ่งมีมากมาย เช่น เรื่องเกี่ยวกับมารยาท สวรรค์ นรก การคิดบัญชีวันกิยามะฮฺ อะมานะฮฺ การปกครอง มารยาทลูกศิษย์กับผู้รู้ (เรื่องนบีมูซากับท่านคอฎิร)
(2) สำนวนนี้จะให้ความหมายของ แสงสว่าง ว่าเป็นแสงในวันกิยามะฮฺ
 
 
วันที่ตอบ