1552 แม่ยายป่วยจนถึง 29 รอมฎอน ก็เสียชีวิต ต้องออกอาหารชดใช้การถือศีลอดอย่างไร

Submitted by dp6admin on Fri, 19/08/2011 - 11:34
คำถาม
เมื่อปีที่แล้วแม่ยายป่วยจนถึง 29 รอมฎอน ก็เสียชีวิต ต้องออกอาหารชดใช้การถือศีลอดอย่างไร

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ