การอ่านอัลกุรอาน ในกรณีที่ไม่ได้เริ่มอ่านที่ต้นซูเราะฮฺ จะต้องอ่าน บิสมิลลาฮฺ หรือไม่ ?

Submitted by dp6admin on Mon, 09/08/2010 - 10:03
คำถาม
ต้องกล่าว อะอูซุบิลลาอฺ ทุกครั้งก่อนอ่านอัลกุรอานมั้ย ? และเมื่อจะเลิกอ่านอัลกุรอานต้องกล่าว เศาะดะก็อลลอฮุลอะซีม หรือไม่ ?

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

 

วันที่ตอบ