1854 สตรีที่มีเหฎ ในวันศุกร์ฟังซูเราะฮฺกะฮฺฟ แทนการอ่าน จะได้ผลบุญเท่ากันหรือไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 06/08/2010 - 19:13

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ