1044 อ่านยาซีนทุกวันศุกร์ให้คนตายได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 20:35
คำถาม
อ่านอัลกรุอานสูเราะฮฺยาซีนเป็นประจำทุกวันศุกร์ให้คนตายได้หรือไม่

 

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ไม่ได้ครับ

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

13 ต.ค. 48

วันที่ตอบ