ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 8 (อายะฮฺ 13-16) | 28/7/63

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 8 (อายะฮฺ 13-16) | 28/7/63 dp6admin Sat, 05/09/2020 - 22:09
วันที่บรรยาย
8 ซุลฮิจญะฮฺ 1441
มีวีดีโอ
มี