จงแข่งขันกันทำความดี

จงแข่งขันกันทำความดี

Submitted by dp6admin on Tue, 06/07/2021 - 22:27
หัวข้อเรื่อง
57:21 จงแข่งขันกันไปสู่การขออภัยโทษจากพระเจ้าของพวกเจ้า และสวนสวรรค์
- #การเสียสละเพื่ออิสลาม #ทำงานศาสนา
- ตัวอย่างจากอบูบักรและอุมัร ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุม

จาก "ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 8 (อายะฮฺ 13-16)"

ความยาว(นาที)
4 นาที