อัลกุรอานเป็นอัลหุดาวัลฟุรกอน (อัลบะเกาะเราะฮฺ 185)

อัลกุรอานเป็นอัลหุดาวัลฟุรกอน (อัลบะเกาะเราะฮฺ 185) dp6admin Fri, 03/04/2009 - 21:22