ครั้งที่ 31-42 การตักเตือน, นินทาใส่ร้าย(อัลฆีบะฮฺ), นะมีมะฮฺ, ความละอาย, ให้เรียกร้องสู่ความง่ายดาย, ความรักต่ออัลลอฮฺ

ครั้งที่ 31-42 การตักเตือน, นินทาใส่ร้าย(อัลฆีบะฮฺ), นะมีมะฮฺ, ความละอาย, ให้เรียกร้องสู่ความง่ายดาย, ความรักต่ออัลลอฮฺ dp6admin Wed, 07/04/2010 - 17:19