นบี อะฮฺลุลบัยตฺ ศอฮาบะฮฺ เป็นอะไรกัน

นบี อะฮฺลุลบัยตฺ ศอฮาบะฮฺ เป็นอะไรกัน