คิดว่าอะกีดะฮฺเดียวกัน !!

คิดว่าอะกีดะฮฺเดียวกัน !!