ความสุข...ของการยืนหยัดและอดทน

ความสุข...ของการยืนหยัดและอดทน

Submitted by admin on Sun, 13/10/2013 - 11:28

 

ชีวิตของท่านย่อมมีคุณค่า ถ้าหากว่าอัลลอฮฺได้จากชีวิตของท่านมากที่สุด
แต่ถ้าหากว่าเราได้ถวายแด่อัลลอฮฺ...ส่วนเหลือ...ส่วนที่เป็นเศษ...
มีสตางค์เหลือ..บริจาค มีเวลาเหลือ...ก็ละหมาด มีอะไรเหลือๆ ไปให้อัลลอฮฺ
 
แต่ถ้าหากส่วนหลักของชีวิต ส่วนหลักของทรัพย์สมบัติ ส่วนหลักของท่าน อัลลอฮฺเป็นเจ้าของ
และอัลลอฮฺรู้ว่าท่านยินดีและพร้อมที่จะให้อัลลอฮฺหมดเลย
ตรงนั้นเวลานั้นท่านจะได้สัมผัสกับความสุขที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานแก่ท่าน
 
ก็ต้องยืนหยัด ศอบัรอดทน ไม่ใช่ครั้งเดียว แต่ตลอดชีวิตของเราล้วนเป็นการทดสอบที่เราต้องน้อมรับและวิงวอนต่ออัลลอฮฺให้ประทานความอดทนให้เรา
...ครอบครัวของเรา...บุตรหลานของเรา...ญาติพี่น้องของเรา
ให้ยืนหยัดในหลักการโดยทั่วกัน
 
-- ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี --

http://youtu.be/YpfEeTVjgOw

 

ความยาว(นาที)
3 นาที
วันที่