การใช้ชีวิตในสังคมวัตถุนิยม

Submitted by admin on Sun, 11/08/2013 - 01:28
หัวข้อเรื่อง
ข้อแนะนำในการใช้ชีวิต ท่ามกลางกระแสวัตถุนิยมและสังคมแบบอุตสหกร­รม
ความยาว(นาที)
62 นาที
สถานที่
โรงงานอินเกรส ระยอง
วันที่