ทรัพย์เชลย

- เนื้อหาซูเราะฮฺอัลอันฟาล เกี่ยวกับการบริหารรายได้แผ่นดิน
- การบริหารความสำคัญของคนในสังคม โดยเฉพาะบรรดาผู้ศรัทธา
- มุฮาญิรีนและอันศอรช่วยเหลือกัน ช่วงแรกรับมรดกได้ แต่ภายหลังยกเลิก
- นิทาน กระทิง 3 ตัว เป็นเหยื่อหมาป่า
- สายเชือกแห่งอีมานที่หนักแน่นที่สุดคือ…
- ปัญหาการงดละหมาดมัสญิดช่วงโรคระบาด(โควิด19)
- ความประเสริฐของการเรียนรู้ศาสนา, การศึกษาในมะจาลิส, ตะลักกี การเป็นลูกศิษย์ รับถ่ายทอดวิชาความรู้, - มัสญิดเป็นบ้านที่แท้จริงของผู้มีตักวาทุกคน
- ซูเราะฮฺ อัลอันฟาล เป็นหนึ่งใน 7 ซูเราะฮฺยาว (อัสสับอุฏฏิวาล) มี 75 อายะฮฺ
- 36.5…