นบีฮูด

- บทเรียนจากเหตุการณ์กราดยิงมุสลิมที่มัสยิดอันนูร นิวซีแลนด์
- การดะอฺวะฮฺของนบีนูหฺ,นบีฮูด
- มีอมานะฮฺ..คุณสมบัติสำคัญของนบีและคนทำงานศาสนา
- หาเสียง ซื้อเสียง รับสินบน การเลือกตั้ง
- เป้าหมายของการเล่าเรื่องราวนบีในอัลกุรอาน
- ชาวอ๊าด - นบีฮูด - ประชาชาติที่มาหลังน้ำท่วม
- ความหมายของ #อิบาดะฮฺ
- ความหมายของ อิลาฮฺ إله